Sizden Bize En Son Gelenler

globalpeaceindex2021Ekonomi ve Barış Enstitüsü (Institute for Economics & Peace)tarafından yayınlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index) 163 ülkenin göreceli barış durumunu ve güvenlik düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Üç ana tema altında 23 farklı ölçütten oluşan bir model kullanılarak yapılan ölçüm ülkelerin barışçılık düzeylerini kıyaslamalı olarak belirliyor. Modelin ana temaları;  1) süregelen iç ve dış çatışmalar, 2) sosyal güvenlik ve emniyet, 3) askeri faaliyetler.

Türkiye 163 ülke arasında 2843 toplam puanla “orta düzey barış” durumuna sahip bir ülke olarak 149. sırada ve önceki yılki konumunda yer alıyor.

Genel

...

finalreport gdams2020The Global Campaign on Military Spending - Askeri Harcamalara İlişkin Küresel Kampanya (GCOMS), Aralık 2014'te kurulan ve Uluslararası Barış Bürosu tarafından desteklenen uluslararası bir kampanyadır. GCOMS, 2011'de daha önce başlayan Askeri Harcamalara İlişkin Küresel Eylem Günlerini de (GDAMS) içermektedir.

GCOMS'un genel amacı, hükümetlerin askeri harcamalarını büyük ölçüde 5 genel alternatif alana yeniden tahsis etmeye yönlendirmeye çalışmaktır:

  • Barış: silahsızlanma, çatışma önleme ve çözme, ortak ve insani güvenlik;
  • Sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadele programları;
  • İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı – bunların hafifletilmesi ve uyarlanması
...

Çınar Atila, Makina Mühendisi

www.inovasyon.org, 18.11.2020

(70’li yılların ortalarında ortaokul lise talebesi iken aynı zamanda okul atletizm takımının orta mesafeli koşucularındandım. Şimdilerde yıkılmış olan Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda, futbol sahasını çevreleyen koşu pistinde antrenmana giderdik. Önümüzde Mehmet Yurdadön, Veli Ballı, Mehmet Terzi ve daha başka o yılların ünlü atletleri koşardı. Biz de peşlerinden koşup dururduk. Amaç asla onlara yetişmek değildi, bunu düşünemezdik bile. Amaç referansı kaybetmemekmiş, bunun için koşup dururmuşuz. Tıpkı Aykut Ağabey’nin ardından koştuğumuz gibi…)

80’li yılların sonu, 90’lı yılların hemen başlarındaydık. Mühendislik mesleğimizin henüz ilk emekleme adımlarını atıyorduk. Elimizde yalnızca üniversitede alınan dersler, sonrasında edinilen bir diploma, bekleyen yeni sorumluluklar, bir an önce çalışmaya başlama düşüncesi ve ilk çalışılan işlerde hayatla

...

 

Hacı Sinem Gültoprak, Kara Gözde, Meydanlı İffet İyigün

İktisat ve Toplum, Eylül 2020, Sayı:119,  www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

Pandeminin yarattığı olağandışı durum, her ne kadar standart yaklaşımlar, süreçler, yani kısaca “normal” hayat için yıkıcı olsa da inovasyon tohumlarının en hızlı yeşerdiği ortamı oluşturdu.

KRİZ DÖNEMLERİ VE İNOVASYON
İnsanlığın yaşadığı en büyük şoklardan biri olan COVID-19, günlük hayatımızı radikal olarak değiştirmenin yanı sıra, iş dünyası için de ciddi krizlere sebep oldu ve olmaya devam etmekte. Küresel ve ekonomik anlamda artan kırılganlık ve belirsizliğin yanında müşteri davranışlarında da önemli değişiklikler meydana geldi, bu da şirketlerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine ve davranışlarını yeniden şekillendirmesine

...

Gözde Kara, Sinem Gültopram Hacı
İktisat ve Toplum, Kasım 2019, Sayı:109,  www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

İnovasyon, yenilik, yenileşim dendiğinde eskiye nazaran akıllarda artık daha net resimler oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Hele ki ülkelerin sosyoekonomik gelişmişliklerine biraz ilgi duyuyorsanız inovasyon kavramının burada ne kadar önemli bir yer oynadığını fark etmişsinizdir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda, Avrupa’nın en inovatif ve dünyanın da ilkleri arasında gösterilen Almanya’nın özellikle küresel şirketlerinin inovasyon yönetimi yaklaşımlarını incelemek istedik.

İnovasyon Nedir?
İncelemeye başlamadan önce hızlıca “inovasyon” kavramının kısa bir tanımını yapmanın yerinde olacağını düşünüyoruz. İnovasyon; ekonomik ve sosyal alanda katma değer yaratan bir yeniliğin

...

Gözde Kara, İffet İyigün Meydanlı, Umut Ekmekçi
İktisat ve Toplum, Haziran 2018, Sayı:92, www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Almanya, modern devlet anlayışına göre 1871 yılında kurulmuş olmasına rağmen, bilimsel faaliyetleri çok daha eskiye dayanır. Leipzig, Heidelberg, Freiburg, Tübingen gibi Avrupa'nın en eski üniversitelerine ev sahipliği yapan bu ülke, bu bilim yuvalarında felsefe, din, hukuk ve fen bilimleri alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ülkelerin orta ve uzun vadeli gelişimlerini değerlendirmede, ulusal bilim-teknoloji-sanayi (BTS) politikaları önemli bir etkendir. Ulusal rekabet edebilirliğin (ve yenilikçilik seviyesinin) güçlendirilmesi için başarı faktörlerinden birisi, bilim-teknoloji-sanayi politikalarının eğitim ve ekonomi politikalarıyla olan uyumudur.

...

global innovation index 2019global innovation index 2020WİPO_Küresel Yenilik Endeksi her yıl Cornell ve INSEAD Üniversiteleri ve WIPO tarafından hazırlanmaktadır. Yaklaşık 130 ülkeyi değerlendiren ve kıyaslayan raporlar kendi içinde tutarlı değişkenleri ve varsayımları esas alan bir modele dayandırılmaktadır.  Ancak belirtmek gerekir ki model, Bilim-Teknoloji-Yenilik (B-T-Y) ilişkisini, 

...

Işık, Yusuf

inovasyon.org, Mayıs 2020

      1. Covid - 19 Pandemisinin en kritik özellikleri nelerdir?

       YI (Yusuf Işık): Covid-19 virüsü tek bir noktadan çıktı, kısa bir sürede bütün dünyaya yayıldı. İlk çıktığı Çin’de kontrol altına alındı ama dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ekonomik ve sosyal alanlarda verdiği zarar, 2008’e göre daha kısa bir sürede o dönemdeki büyük durgunluktan daha öteye geçti. En önemli ve bazen sonuçları tam olarak değerlendirilmeyen bir özelliği, bilinmeyeninin çok olması. Bilimsel çalışmalar biyolojik özelliklerinin önemli bir bölümünü ortaya çıkarıyor, ama Covid-19 insan bedeninin tanımadığı bir virüs; bu virüsü etkisiz hale getirmeye yönelik çalışmalar ilerliyor fakat henüz ilaç ve aşıyla

...

Aytaç, Orhan Makina Müh.

inovasyon.org, 19 Ağustos  2020

1. Senelerdir Çalışıyor, Üretiyor
Ülkemizin projelendirme – imalat – montaj – devreye alma işlerinin tümü %100 yerli olarak gerçekleştirilen ilk hidroelektrik türbin-generatörü olan Hirfanlı HES IV. Ünitesi Temmuz 1983’ten bu yana sorunsuz olarak çalışmakta, elektrik üretmektedir. 

makalenin devamı...

BEZEMER, Dirk (professor of economics at the University of Groningen, the Netherlands) and Michael HUDSON (research professor of economics at the University of Missouri, Kansas City, and a professor at Peking University)

Journal of Economıc Issues, Vol. L No. 3, September 2016.’ ; (http://michael-hudson.com/category/articles/; August 18, 2016)  
[Makaleyi ileten Dr. Serdar Şahinkaya’ya (A.Ü./S.B.F.) teşekkürlerimizle.]

Makaleyi aç

Kuruç, Bilsay, Prof.Dr. (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi) 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası ‘2015 Sanayi Kongresi’inde sunulmuştur; 11-12 Aralık 2015, İMO Teoman Öztürk Salonu, Ankara... Bu sunum gözden geçirilmiş biçimiyle www.inovasyon.org’ta yer almaktadır. 

Makaleyi aç

Yeldan, Erinç, Prof.Dr. (BİLKENT Üniversitesi) 

27 Nisan 2016 günlü Cumhuriyet gazetesinin ‘Ekonomi Politik’köşesinde yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

 

Şahinkaya, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 21 Nisan 2016’da yaptığı sunuş...
Bu çalışma ilk biçimiyle 13 Subat 2008’de Türkiye Ekonomi Kurumu’nda (Ankara) sunulmuştur.

Makaleyi aç

 

Küçükkiremitçi, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası) ve Serdar Şahinkaya, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

TMMOB-MMO’nun düzenlediği “başka bir sanayileşme mümkün” konulu Sanayi Kongresi’nde sundukları bildiri (11-12 Aralık, 2015). 

Makaleyi aç

 

Koç, Mustafa (Prof. Dr., Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Toronto, Kanada)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda” konulu Güz Semineri (13-14 Kasım 2015); “Dışsal Belirleyiciler (1): Dünyada Tarım ve Gıda, Genel Eğilimler” konulu oturumda yaptığı sunuş... Müellif tarafından Dünya Gıda dergisi ve www.inovasyon.org için, küçük farklarla yeniden kaleme alınmış biçimiyle... ( Ocak, 2016)

Makaleyi aç

 

Uysal, Hilmi (Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.) ve H. Tuğrul Atasoy (Prof. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.)

Yayımlandığı yer: Bilim ve Ütopya; Kasım, 2014;  www.inovasyon.org; 20.06.2015 

Makaleyi aç

 

Candemir, Yücel, Prof. Dr. (İTÜ) 

Yayımlandığı yer:Bu yazı 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nden önce kaleme alınmış, ama yayımlanması, yazarınca bilinçli olarak, oy verme süresinin bitmesinden sonraya bırakıldığı için 08 Haziran 2015’te www.inovasyon.org’ta yer almıştır. 

Makaleyi aç

 

Türkyılmaz, Oğuz, TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı 

Makaleyi aç

 

Türkyılmaz, Oğuz, TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı 

Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye Enerji Görünümü Raporu: Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında

Makaleyi aç

 

KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü) 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı III’ün “Kaynaklar, Sanayi, Bilgi, Model” başlıklı oturumunda sunulmuştur, 23-24 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu. 

Makaleyi aç

 

KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü) 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2013 Sanayi Kongresi’nde (20-21 Aralık 2013) sunulmuştur. 

Makaleyi aç

 

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF Öğretim Elemanı)

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2013 Sanayi Kongresi’nde (20-21 Aralık 2013) sunulmuştur. 

Makaleyi aç

 

TKB adına hazırlayan: Dr. Serdar ŞAHİNKAYA, (SBF Öğretim Elemanı ve TKB Kıdemli Uzmanı) 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına hazırlanmıştır, Ağustos 2013, http://www.oran.org.tr/ 

Makaleyi aç

EŞİYOK, B. Ali (Türkiye Kalkınma Bankası’nda Kıdemli Uzman / Ekonomist) 

İktisat ve Toplum dergisinin 31-32. sayısında (Mayıs-Haziran 2013) yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı) 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı (6–7 Aralık 2012), Sanayide Sorunlar ve Planlama başlıklı oturumda sunulmuştur.  

Makaleyi aç

EŞİYOK, B. Ali (Türkiye Kalkınma Bankası’nda Kıdemli Uzman Ekonomist) 

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Temmuz 2012, Cilt: 49, Sayı: 569. 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni) 

3.Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat- 2 Mart 2012 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir. 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni) 

3.Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat- 2 Mart 2012 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir.  

Makaleyi aç

SÖNMEZ, Sinan, Prof. Dr. (Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü)  

İktisat ve Toplum Dergisi’nin 11. sayısında yayımlanmıştır (2011). 

Makaleyi aç

SÖNMEZ, Sinan, Prof. Dr. (Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü)  

İktisat ve Toplum Dergisi’nin 12. sayısında yayımlanmıştır (2011). 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni) 

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin 2011/5 sayısında yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü) 

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin 2011/5 sayısında yayımlanmıştır...

Makaleyi aç

AL, Umut, Dr. (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü) 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nca 2008 Haziran’ında kabul edilen Doktora Tezi / www.inovasyon.org, 15 Ocak 2009. 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 

www.inovasyon.org, 12 Kasım 2008.

Makaleyi aç

TREWAVAS, Anthony (Edinburgh Üniversitesi) / Çeviren: Selim ÇETİNER, Prof. Dr. (Sabancı Üniversitesi)  

Trends in Biotechnology, Volume 26, Issue 9, September 2008, Pages 475-478. Türkçesi: www.inovasyon.org, 21 Ekim 2008.  

Makaleyi aç

GÜRLEK, T. Bilgehan (Yönetim Danışmanı)  

Yayımlandığı Yer: www.inovasyon.org; 07 Ağustos 2008.

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf (İktisatçı)  

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 04 Temmuz 2008 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf (İktisatçı)  

8-10 Ekim 2007 tarihleri arasında Lizbon’da düzenlenen “Avrupa’da Bilim ve Teknolojinin Geleceği Konulu Yüksek Düzeyde Konferans”a katılan Yusuf Işık’ın (DPT) konferansa ilişkin notları ve görüşülen konular üzerinde, Konferans sırasında ifade ettiği görüşleri. 

Makaleyi aç

SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)  

Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı: 165, Mart 2008.

Makaleyi aç

TÜREL, Oktar, Prof. Dr. (ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi) 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2007 Sanayi Kongresi’ne (14-15 Aralık 2007) sunulan bildirinin genişletilmiş versiyonudur.  

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)  

Stratejik Analiz, Ocak 2008, Sayı: 93, sayfa: 74-76. 

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf (İktisatçı) 

14 Kasım 2007’de İstanbul’da Kalite Kongresi’nde yaptığı sunuş 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)  

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, 13–16 Haziran 2006, Malatya; "Ulusal Finans Politikaları" konulu VII. Oturum, 15 Haziran 2006.  

Makaleyi aç

SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)

Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı 154; Nisan, 2007.

Makaleyi aç

ÇETİNER, Selim, Prof. Dr. (Sabancı Üniversitesi) 

2002 yılında, Prof. Dr. Mehmet Öztürk'ün (BİLKENT Üniversitesi) editörlüğündeki Avrasya Dosyası, Moleküler Biyoloji ve Gen Teknolojileri Özel Sayısı'nda yayımlanan bu makale, www.inovasyon.org'ta yayımlanmak üzere, müellifince 2006 Kasım'ında yeniden gözden geçirilmiştir.  

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf (İktisatçı) 

29 Ekim 2006 günlü Radikal'in Özel Eki'nde yayımlanan aynı başlıklı yazının birkaç değişiklik ve ilave içeren versiyonu. 

Makaleyi aç

SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)  

Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 30 Haziran 2006 tarihli sayısında yayımlanmıştır.  

Makaleyi aç

Küçükkiremitçi, Oktay (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü)  

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, 13-16 Haziran 2006, Malatya; "Sanayileşme ve Ulusal Sanayi Politikaları" konulu IV. Oturum, 14 Haziran 2006. 

Makaleyi aç

Tuncel, H. Suat, Dr. (TUNCEL Mühendislik)

Cumhuriyet Bilim-Teknik dergisinin 2 Nisan 2005 tarihli, 941’inci sayısında, aynı başlıkla yayımlanmıştır; sayfa 20-21.  

Makaleyi aç

SOYAK, Alkan, Doç. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü) 

TMMOB, Ölçü Dergisi, Aralık 2005, ss. 61-69’da yayımlanmıştır.  

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf. 

Bu çalışmanın ilk taslağı 16 Kasım 2005’te İstanbul’da KALDER tarafından düzenlenen 14. Ulusal Kalite Kongresi’nde sunulmuştur. 

Makaleyi aç

KARAÖZ, Murat, Yrd. Doç. Dr., (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü) ve Mesut ALBENİ, Yrd. Doç. Dr., (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü) 

III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, “Yeni Ekonomi” konulu oturumda sundukları bildiri, 7-8-9 Ekim 2004, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 

Makaleyi aç

ÇAKMAKÇI A. Mete, Ph.D., (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı [TTGV] Teknoloji Politikaları, Strateji 

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Poitier Üniversitesi (Fransa), Akdeniz Üniversitesi-Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi ve Antalya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu” Kolokyumu, 9-10 Eylül 2004, Talya Otel, Antalya. 

Makaleyi aç

SAYGILI, Şeref, Dr., (İktisatçı; BDDK, Baş Uzman [daha önce: DPT, Stratejik Araştırmalar Dairesi, Planlama Uzmanı])  

Saygılı, Şeref, Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu , DPT Yayın No. 2675, Temmuz, 2003.  

Makaleyi aç

KELLECİ, Mehmet Ali, İktisatçı, DPT Uzmanı 

Kelleci, Mehmet Ali, Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, DPT Yayın No. 2674, Temmuz, 2003.  

Makaleyi aç

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü) 

Bilim ve Ütopya Dergisi, Temmuz 2003 Sayısında yayımlanmıştır.  

Makaleyi aç

ÇAKMAK, Ahmet, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi)  

Prof. Dr. A. Çakmak'ın bu çalışması 2003 Mayıs'ında Kadir Has Birincilik Ödülünü aldı.  

Makaleyi aç

 

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) 

7 Mart 2003 Ulusal Kanal "Halk Üniversitesi" Programının Sunu Notları 

Makaleyi aç

 

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü) 

Bilim ve Ütopya dergisi, Mart 2003'te yayımlanmıştır.  

Makaleyi aç

 

Selçuk KARAATA 

Işık Üniversitesi İşletme Kulübü'nde yaptığı sunuş 

Makaleyi aç

 

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü)  

Bilim ve Ütopya dergisi, Mayıs 2002'de yayımlanmıştır.

Makaleyi aç

 

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU

Beton Prefabrikasyon dergisi, Temmuz-Ağustos 2001, sayı 59'da yayımlandıktan sonra, İşletme ve Finans dergisi, Kasım 2001, sayı 188, s.71-87 ve Bilim ve Ütopya dergisi, Aralık 2001, sayı 90, s.42-52 'de yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

 

Karaata, Selçuk

inovasyon.org, Aralık  2021

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, İNOVASYON VE KALKINMA DİNAMİKLERİ AÇISINDAN BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ ÖZET:
Kalkınma tüm ülke gündemlerinin ana maddesi. Kalkınma yolunda ilerleme gayreti içinde olan ülkeler Ar-Ge’ye, inovasyona, düjitla dönüşüme, teknoloji üretmeye doğru etkin adımlar atmaya çalışırken, gelişmiş ülkeler de bulundukları konumu daha da geliştirmek için yatırımlarını, başta nitelikli işgücünü yetiştirmeye odaklarını sürekli kılmaktadır. Bir refah toplumuna ulaşabilmek adına veya ulaşanların refah noktalarını korumaları için dikakte aldıkları çok sayıda gelişme ekseni mevcut. Örneğin rekabet piramidini dikkate aldığımızda refah unsurunu nasıl yükseltmek mümkündür sorusuna yanıt bulunur. Refah düzeyini etkileyen ilk iki etmen verimlilik ve istihdam durumudur. Rekabet gücü yüksek olan ülkelerin kalkınma patikalarındaki gücü de artmaktadır. Bu

...

Özdaş, M. Nimet, Prof. Dr.

Bilim ve Teknoloji Politikası ve Türkiye, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları: TÜBİTAK BTP 00/01, Aralık 2000.

NO.nimetbookÖNSÖZ
Bilim ve Teknoloji (B&T) tarih boyunca dünyadaki büyük değişme, ilerleme ve gelişmelerin itici gücünü oluşturmuş ülkelerin mukadderatına etki yapan faktörlerin başında gelmiştir.
XVI. Yüzyıl’da Bilim Rönesansı’nı, XVIII. Yüzyıl sonlarına doğru da Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş olan Batı Ülkeleri, dünya üzerindeki hakimiyetlerini bilim, teknoloji ve sanayideki güçleri ile sağlamışlardır.

Taymaz, Erol Prof. Dr.

inovasyon.org, Temmuz 2020

Bütün dünyada hâlâ sürmekte olan Covid-19 salgının önüne geçebilmek için uygulanan kısıtlamaların olumsuz etkileri bir süre sonra ekonomilere de yansımaya başladı. Hemen her ülke en kısa zamanda ekonomilerinin açılması için çaba içine girdiler......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

3 Şubat 2017

Tıbbi cihaz gereksinimimizin %85’i dış alımla karşılanmaktadır…
Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerini biçimlendiren en önemli konu yaşlanan nüfus ve uzayan ortalama ömür. Gelişmekte olan ülkelerde ise genişleyen orta sınıfın sağlık hizmeti talebinin artması ve sağlık hizmetlerinde teknolojik girdilerde dışa bağımlı olmalarıdır. Az gelişmiş ülkelerde sorun beslenme, hijyen ve savaşlarla çok daha büyük boyutta..........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

20 Ocak 2017

Önümüzdeki on yıllarda dünyayı biçimlendirecek teknolojilerin, başında “smart” sözcüğünün tanımladığı geniş bir teknoloji kümesinin olacağı görülüyor. Türkçede akıllı sözcüğü ile karşılık bulduğumuz “smart”ı -Internetle etkileşimli bağlantı kurabilen, dış dünyadan aldığı verileri işleyip aralarında belirli bir mantıkla ilişki kurabilen, önceki deneyimlerini de kullanarak (öğrenerek) bir sonraki mantıksal adım için tahminde bulunabilen, düşünen ve gerekçelendiren, kendisini tekrar oluşturabilme ve sürdürebilme özelliklerine sahip elektronik aygıt veya sistemler” - olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde akıllı etiketi iliştirilen TV, telefon, otomobil, saat gibi aygıt ve araçlardan ev, trafik, savunma, enerji, çevre, kent, yönetim gibi sistemlere ve hepsini kapsayacak biçimde bir akıllı ekonomi uygulaması söz konusudur. Yukarıdaki tanım

...

Akyos, Müfit

06 Ocak 2017

Bilimsel çalışmaları dünyayı ve evreni anlamak, teknolojiyi bilimin çıktılarından yararlanarak mal ve hizmet üretmek ve bunları üretmek için gereken bilgi, beceri ve süreçler, yeniliği ise yeni bir fikrin ticarileştirilebilir ürün veya hizmete ya da toplumsal hizmet yöntemine dönüştürülmesi olarak tanımlayabiliriz. Farklı amaçlarla, farklı ortamlarda, farklı süreçlerde gerçekleştirilen bilim yapma, teknoloji geliştirme, yeni/yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri bütün bu farklılıklarına karşın günümüzde giderek iç içe geçen bu nedenle bütünsel bir yaklaşımla yönetilmesi gereken bir dünyayı temsil ediyorlar..........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

023 Aralık 2016

Sorun 1990’larda başlatılan ve ülkemizin B-T-Y siyasalarında artımlı adımların atılmaya başlandığı süreci yürüten kurumların ve kadroların darmadağın edilmiş olmasıdır.
Bilim nerede ve nasıl yapılabilir, teknoloji nerede geliştirilir ve yenilik (inovasyon) nasıl bir ortamda yaşam bulur? HBT’nin bir önceki sayısına (16 Aralık 2016, Sayı:38) göz atanlar, başta Orhan Bursalı’nın yazısı olmak üzere, başarısını bir buluşçu ve girişimci olarak ABD’de kanıtlamış olan ve ülkemiz koşullarını da çok iyi bilen Serdar Kıykıoğlu’nun kıyaslamalı öneriler içeren yazısında, Ali Akurgal’ın Politik Bilim köşesinde yazdıklarında, başarısını bilime tutkuyla bağlı olmasına ve çok çalışmasına bağlayan Rahmi Koç Ödülü’nü kazanan Prof. Aydoğan Özcan’ın Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak’a anlattıklarında bu soruların yanıtlarını

...

Akyos, Müfit

09 Aralık 2016

Devrimlerin “tahrip edici yenilik” olduğunu söylemek yanlış bir tanımlama olmasa gerek. Küba’yı ziyaret edenler genellikle zaman tüneli olarak tanımlarlar. Bütün Kübalıların tasarımcı olduğu söylenir. Nasıl olmasın ki, eski model bir Fransız Peugeot arabanın üzerinde bir Rus Motoru, Alman karbüratörü ve bir direksiyon sistemi görmek hiç de sürpriz değil. 1960’ta ABD’nin başlattığı ambargo ile birlikte Küba’daki Amerikalı mühendis ve teknisyenler ülkeyi terk etmişti.........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

25 Kasım 2016

“… /üzgündür umutlar, üzgündür Türkçen, üzgündür güzel ülken/”

Aykut Göker Cumhuriyet Bilim Teknoloji’nin (CBT) 6 Mayıs 2000, 685. Sayısında açılan “Politik Bilim” köşesinde geniş kesimlere ulaştırmaya başladığı bilim-teknoloji (B-T) politikaları eksenli yazılarına yaklaşık 15 yıl sonra 1484. Sayıda son verirken yazdığı “Hoşça kalın” başlıklı yazısını şöyle bitiriyordu:......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

11 Kasım 2016

Bir bakan “gerçek hayatta uygulanmayan, ekonomiye dönüşmeyen, „faydasız teorik bilime‟ ülkenin ihtiyacı olmadığını, böyle faydasızca üretilmiş teorik teknolojilere, faydasız bilime Türk milletinin ihtiyacı yoktur. Eğitimde dünya standartlarını yakalamalıyız.” demiş. Gereğini bir kanun hükmünde kararnameyle yerine getirirler belki. Bu sözlere “neresi doğru ki” deyip geçilebilirdi belki ama ruh sağlığımızı korumak için yabancı TV kanalları arasında dolaşırken rastladığım NHK World (Japon) kanalındaki “Global Agenda – Nobel Perspectives: A Scientist‟s Cause” programında dört Nobelistin bilim konusunda söyledikleri yanıt gibiydi.......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

28 Ekim 2016

Dünya entelektüel birikimi ile ilişkilerimiz zayıflıyor! Ülkemizde ticari veya siyasi içerikli uluslararası toplantıların yapılıyor olması, entelektüel dünyanın ülkemize kapılarını kapatmadığı anlamına gelmiyor. Nitelikli bilgi alışverişinin yapıldığı uluslararası bilimsel toplantılar artık ülkemizde yapılamıyor. Katılım olmamasının nedeni yalnızca terörden kaynaklanan can güvenliği endişesi değil. Uluslararası entelektüel vicdanı temsil eden örgütler ülkemizde süregiden demokrasi dışı uygulamaları protesto ederek (ülkemizin demokrasi güçlerini desteklemek amacıyla) gelmiyorlar......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

14 Ekim 2016

Doğrusal düşüncenin yanlış varsayımlarını içerecek biçimde /bilim/teknoloji → yenilik → refah/ denklemini kurabiliyoruz. Böylece yaşamı özellikle toplumsal boyutuyla yalın bir denklemin içine sığdırmaya çalışıyoruz. Bunda bütün düşünce dilimizi pazar ve iş dünyası kavramlarıyla doldurmamızın etkisi olsa gerek.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)

herkese bilim teknoloji dergisinin 30 Eylül 2016 tarihli 27. sayısında (‘politikbilim’ köşesi) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. , 30 Eylül 2016

Bilim insanları araştırmalarının sonuçlarının etik ikilemleri ile ve bilimin yönetişimindeki sorumluluklarıyla daha çok yüzleşmek durumundadırlar.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

16 Eylül 2016

“Değer Kazandırılmış Tarım” tarımsal girişimciler ve kırsal kalkınma için önemli bir stratejidir.
Her yaz yaklaşık bir ayımızı geçirdiğimiz Yusufeli’nin (Artvin) yakın bir köyünde adeta zihinsel ve bedensel olarak arınmaktayız. Köy ne verirse onunla yetinerek geçirdiğimiz sürede sessizliğin, dinginliğin tadını çıkartıp, geceleri uzun uzun samanyolunu seyredip, karanlığın içinden gelen seslerden doğanın devinimini duyumsamaya çalışıyoruz...

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

02 Eylül 2016

… evrimsiz, sorgusuz sualsiz, dogmalarla dolu bir eğitim sistemi… Geleceğimizi ilgilendiren ve yanıtlanması gereken temel sorulardan birisi, “21. Yüzyılın sosyal ve ekonomik sorunlarına karşı bilgi ve becerinin nasıl geliştirileceğidir”....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

02 Eylül 2016

Sistemin özü, “Kurumlara ve bu kurumların meydana getirdiği hukukun üstünlüğüne güven”
HBT’nin 15. Sayısında “Girişimcilik ve filiz firma (start-ups) miti” başlıklı yazıda “yenilik ekosistemi” ve “girişimcilik ekosistemi” uluslararası uygulamalarıyla irdelenerek “biraz da yapay ortamlarda büyütülmeye çalışılan yenilikçi küçük firmaların ekonomiye katkıda bulunabilmeleri için kullanamayacakları miktar ve çeşitlilikte fonlanmasından önce iyi yönetilen bir yenilik ekosistemine gerek vardır” denilmişti...

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 05 Ağustos 2016 tarihli 19. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 14) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  05 Ağustos 2016

Merak yoksa hiçbir şey yoktur...
İnsanlığın beş duyusu ile başladığı merak yolculuğu günümüzde atom altı parçacıklardan ışık yılı boyutuna uzanan bir uzamda devam ediyor. Okyanusların derinliklerinden uzayın sonsuzluğuna kadar her noktaya merakla bakmaya, araştırmaya, sorularına yanıt aramaya çalışıyor insanoğlu. Milyonlarca yıldır bulduğu yanıtlarla yetinmeyip adeta bir çocuğun merak güdüsüyle daha çok soru sorarak insanlığını duyumsuyor...

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 22 Temmuz 2016 tarihli 17. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. 22 Temmuz 2016

1990 yılından bu yana Türkiye BT/Y alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu 25 yılın son 13 yılı bugünkü iktidar dönemidir. Teşvik mekanizmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar kuruldu; sayısız teşvik araçları ve programları oluşturuldu....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

08 Temmuz 2016

“yenilik ekosisteminin” desteklenmesi girişimcilik ekosisteminin” desteklenmesinden daha önemlidir…
Küresel sistemin ayrılmaz karakteristiği sistem tökezlemelerinden en çok etkilenen kesimler arasında nitelikli beyaz yakalılar da yer almaktadır. Sistem bir yandan yüksek nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duymakta diğer yandan barındırdığı eski ekonominin özellikleriyle onlara yeterince iş alanı açamamaktadır....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 24 Haziran 2016 tarihli 13. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 23) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. 24 Haziran 2016

Ülkelerin ve her düzeydeki kurumlarının, siyasi partilerin, kurumsal yapıdaki bütün oluşumların bir stratejiye sahip olmaları önemlidir. Kurumların varlık nedenlerinden hareketle içinde bulundukları ortamı ve koşulları dikkate alarak tanımladıkları hedeflere ulaşabilmek için izleyecekleri yol ve yöntemlerin belirlenmesi olarak tanımlayabiliriz stratejiyi. Tanımlı süreler (5–10 yıl) için hazırlanan strateji dokümanları tanımlanmış hedeflere ulaşmak için gereken eylem planlarına ve kaynakların planlanmasına da temel

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 10 Haziran 2016 tarihli 11. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  10 Haziran 2016

Popüler bilim dergisi (dergi) genel anlamda “uzman olmayan bir okuyucu (bilimle ilgili ve meraklı) kitlesi için bilimle ilgili haber, görüş, özgün yazı ve raporları yayımlayan, sosyal ve kültürel konuları bilimsel boyutuyla tartışan ve bilimsel yazını tanıtan süreli yayın” olarak tanımlanabilir...

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 13 Mayıs 2016 tarihli 7. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   13 Mayıs 2016

İlk üç endüstri devrimi sonrası gelinen aşamayı ‘Endüstri 4.0’ diyerek Almanya isimlendirmiş oldu. Endüstri esas alınarak ilk üç devrim, sırasıyla, buhar gücünün üretimde kullanılması, elektriğin kitlesel üretimi sağlayacak biçimde kullanılması ve bilişim ile elektroniğin üretimin otomatikleştirilmesinde kullanılması olarak tanımlanmaktadır..

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 29 Nisan 2016 tarihli 5. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  29 Nisan 2016

“İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.” John Forbes Nash Jr.1 İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi’nde[2], Maria Esteban (Universite Paris Dauphine) tarafından “İnovasyon İçin Önemli Bir Araç, Matematik” başlıklı bir seminer verildi (29 Mart 2016). Doğrusu beni bu seminere çeken öncelikle inovasyon sözcüğü oldu. Seminer duyurusunda yer alan özette “Birçok teknolojik problem matematik denklemler biçiminde ifade edilen modeller üzerine oturtulduğundan, matematik inovasyon için çok önemli bir araçtır...

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 15 Nisan 2016 tarihli 3. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. 15 Nisan 2016

Geleceği öngörürken bu geleceği inşa edecek olanın nitelikli insan kaynağı olduğunun göz ardı edilmesi düşünülemez. Küresel boyutta üretim biçimlerinin gelişen teknolojiler ve bilişimin olanaklarıyla kökten değişmekte olduğu (Endüstri 4.0) günümüzde, geçen yüz yılın eğitim yöntem ve içerikleriyle yetişecek insan kaynağının söz konusu değişimin gereklerini karşılaması da olanaksız görünmektedir. Yeni yüzyılın insanının farklı becerilerle donatılması gerekmektedir..

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 01 Nisan 2016 tarihli 1. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  01 Nisan 2016

2003 yılında Dünya Bankası kredisi ile Fak-Fuk-Fon (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu) kapsamında mikro projelerin fonlanmasıyla ilgili bir projede görev aldım. Benim de içinde bulunduğum grubun uygulama alanı Erzurum ve Kars’tı. Bu illerin il merkezi, ilçeleri ve köylerinde geniş bir alanda çalışma yaparak 40’ın üzerinde mikro proje geliştirdik...

makalenin devamı...

Ayşe Şolpan Temiz (TAI), Bilge Yiğit Özkan (Innova IT Solutions Inc., ODTÜ Teknokent), and Ahmet Şevket Üçer (Corresponding author; METU)

International Journal of Innovation and Technology Management; Volume 13, Issue 02, April 2016 [24 pages]

Makalenin devamı..

Derleyen: Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

www.inovasyon.org; ilk kez 27 Şubat 2015’te sitemizde yer alan bu derleme 04 Şubat 2016’da güncellendi. 04 Şubat 2016

Amerika Birleşik Devletleri’nde mühendisliğin yeni ufuklar açan alanlarında yapılan çalışmaların önceden belirlenmiş başlıklar altında sempozyum formatında sunulması, NAE Council (Ulusal Mühendislik Akademisi Konseyi) tarafından “The Frontiers of Engineering Symposium – Mühendisliğin Ufukları Sempozyumu” başlığı ile 1994 yılında başlatıldı. İlk sempozyum Eylül 1995’te düzenlendi. Aslında bu düşünce “National Academy of Sciences - Ulusal Bilimler Akademisi”nin 30-45 yaş grubundan bilim insanlarının çeşitli disiplin alanlarında erişilen son noktaların tartışılması amacıyla biraraya getirilmesi programından esinlenmişti....

...

Taymaz, Erol (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Ebru Voyvoda (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

İktisat İşletme ve Finans, cilt 30, sayı 350, Mayıs, 2015’ içinde; s. 25-62. , Mayıs 2015

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün gelişimi ve sanayi politikaları uzun dönemli bir perspektif ile incelenmiştir. Türkiye ekonomisinde imalat sanayi, ekonominin dışa açılma sürecinde üretim, üretkenlik ve istihdamın   şekillenmesinde odak noktası olagelmiş, ulusal ekonominin büyüme ve yapısal dönüşüm mekanizmalarının ana belirleyicisi konumunda olmuştur.....

makalenin devamı...

Akarsoy Altay, Tülay

www.inovasyon.org; 26.12.2014 [yayımlandığı tarih] 

Kauçuk sektörü; doğal kauçuğun elde edilmesi ve çeşitli işlemlerden geçmesinden, sentetik kauçuğun üretilmesinden, bu malzemeler kullanılarak elde edilen ürünler, bu ürünlerin pazarlanarak satılması, dağıtımı, depolanması gibi geniş bir alanı kapsar. Kauçuk ürünler sektörü ağırlıklı olarak ara mal üreten bir sektör görünümündedir. Sağlıktan inşaata, giyimden otomotive kadar çok farklı yapıdaki sanayilere girdi sağlamaktadır....

makalenin devamı...

Akarsoy Altay, Tülay

www.inovasyon.org; 12.12.2014 [yayımlandığı tarih] 

2009’da Bursa Büyük Şehir Belediyesinin şehir içi toplu taşımayı raylı sistemlerle yapma ve bunu iç alımla gerçekleştirme kararlılığı söz konusuydu. 2008’de Bursa’da bazı otomotiv firmaları ile bir işbirliği çalışması başlatılmıştı1 . 2009’da bu çalışma Bursa’daki 25 otomotiv firmasının, üniversitenin ve il yönetimlerinin de içinde olacağı farklı bir çalışmayı2 da yarattı. Finansal destekler de bulundu. Küme girişimi diyebileceğimiz bu işbirliğinin amacı hafif raylı taşıt üretiminin Bursa Bölgesinde yapılabilirliğini ortaya koymak ve otomotiv sanayi üretim bilgi birikiminin hafif raylı taşıt üretiminde de kullanılabilirliğini sağlamaktı. B......

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr. (Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) 

"Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı III’ün “İnsan ve Planlama / Eğitim ve Bilimin Tablosu, Geleceği” başlıklı oturumunda sunulmuştur, 23-24 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu.

Yükseköğrenim kurumlarını “performansa dayalı destek” programlarıyla terbiye eden neoliberal yüksek eğitim reformlarının üzerinden neredeyse otuz yıl geçti. Yükseköğrenimden yeni piyasalar yaratmayı amaçlayan müdahale sonucu neoliberal düzen üniversitenin yeni efendisi ilan edildi. Kamu için bilginin yerine piyasanın ihtiyaçları geçti, hem de küçülen

...

Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır.  

Taksim-Gezi olayları ile başlayıp Türkiye coğrafyasının büyük bir kesiminde yaygınlaşan toplumsal hareketlilik ve direnişi yaratan güçlerin niteliği ve sınıfsal konumları konusunda tam bir açıklığa ulaşma arayışları var. Hayatının tamamı ya da önemli bir bölümü daha iyi yarınlar için verilen mücadelelerde geçen insanları bu arayışa yöneltense, söz konusu hareketlilikte etkinlikleriyle öne çıkanların oluşturduğu toplumsal kesitin, geçmişte, emekçilerin ve emekten yana güçlerin sömürüye, faşizme ve şovenizme karşı verdikleri mücadelelerde gözlenen toplumsal kesitten belirgin bir farklılığı olduğunun daha ilk bakışta görülmesi.......

...

Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır.  

Taksim-Gezi olayları ile başlayıp Türkiye coğrafyasının büyük bir kesiminde yaygınlaşan toplumsal hareketlilik ve direnişi yaratan güçlerin niteliği ve sınıfsal konumları konusunda tam bir açıklığa ulaşma arayışları var. Hayatının tamamı ya da önemli bir bölümü daha iyi yarınlar için verilen mücadelelerde geçen insanları bu arayışa yöneltense, söz konusu hareketlilikte etkinlikleriyle öne çıkanların oluşturduğu toplumsal kesitin, geçmişte, emekçilerin ve emekten yana güçlerin sömürüye, faşizme ve şovenizme karşı verdikleri mücadelelerde gözlenen toplumsal kesitten belirgin bir farklılığı olduğunun daha ilk bakışta görülmesi.......

...

Durgut, Metin, Prof.Dr. (ODTÜ) 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi - KAYAUM’un düzenlediği 21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı’ında sunulmuştur.  30-31 Mayıs 2013, Ankara

Sanayinin ve İdarenin üniversiteden ‘teknoloji’ beklentisi baskıya dönüşmüştür. §Sanayici için, Ar= teknoloji geliştirme; Ge= ürün geliştirme anlamına geliyor. Oysa, yeni yayılgan teknolojiler giderek temel araştırma tabanlı olmaktadır (biyoteknoloji, nanoteknoloji, moleküler bilimler vb.)......

makalenin devamı...

Taymaz, Erol (Department of Economics, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) ve Ebru Voyvoda (Department of Economics, Middle East Technical University) 

New Perspectives on Turkey, No. 47 | Fall 2012, Special Issue on Turkey’s Experience with Neoliberal Policies and Globalization, homer kitabevi’ içinde; s. 83-112., Sonbahar 2012

The paper discusses the main characteristics of Turkey’s experience of neoliberal industrialization since 1980. We suggest that Turkey has been a “successful follower” in the sense that it has achieved structural transformation in manufacturing output and exports, while its mode of articulation with the global economy has remained intact......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

www.inovasyon.org; 12 Ağustos 2013 

Otomotiv Sanayi Türkiye ihracatının ilk sıralarında yer alan sektörüdür. Diğer sektörlere göre istihdam oranı çok yüksektir. Üstelik Türkiye araç pazarı henüz doymamış ve gelişime açık bir pazardır. Bu gerekçelerden yola çıkarak, Türkiye’nin var olduğu iç ve dış pazarlar terk edilmek istenmiyor ya da Türkiye’deki gelişime açık iç pazar tamamen Türkiye’de üretilmeyen araçlara açılmak istenmiyorsa, sektördeki gelişmeler yakından izlenerek sektör desteklenmeli, durumu Türkiye lehine değiştirecek tedbirler üretilmelidir.......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

Adana ÜSAM tarafından düzenlenen “Adana’da Üretim ve İnovasyonun Bölgesel Yapılanması” konulu etkinlik, 22 Şubat 2016

1980’lere kadar geleneksel olarak; bölgesel kalkınma denildiğinde az gelişmiş bölgelerin çoğunlukla kamu müdahalesiyle geliştirilmesi anlaşılmaktaydı. Bölgesel kalkınma, bölgeye yeni yatırımların çekilmesiyle hatta gelişmiş bölgelerden yatırımların kaydırılmasıyla sağlanmaya çalışılıyordu.....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 03 Haziran 2011, Sayı: 1263.

Kuruluşlar benzer veya tamamlayıcı varlıklarını ve yeteneklerini karşılıklı olarak yarara açtıklarında, kaynaklar ve faaliyetler bağlamında ihdas ettikleri ilişkiler stratejik önem kazanır. i. İlişkiler üzerinden öncelikle bilgi ve beceri mübadele edilir. Harici bilginin öğrenilmesi (erişilmesi, özümsenmesi ve kullanım için yeteneğe dönüştürülmesi) ekonomik faaliyetin önemli bir bölümünü işgal ettiğine göre, kuruluşlar arasındaki işbirliği öncelikle bir öğrenme ilişkisidir. Aynı şekilde, araştırma ve inovasyon sistemlerinin öncülü de öğrenme sistemidir.....

...

Akarsoy, Tülay Altay 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 06 ve 13 Mayıs 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır. 6 Mayıs 2011

Otomotiv sektörü gibi küreselleşmenin yoğun olduğu sektörlerde, ülkenin ve o ülkedeki insanların yararından söz edilecekse, ‘kalması beklenen kum’ büyük ölçüde bilgi temelli yetkinliklerdir. Bu açıdan Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014’e bakıldığında, birkaç nokta dışında, bu strateji ve eylem planının hayata geçmesini dilemekten başka bir şey yok gibi gözükmektedir. Özellikle ‘otomotivde ARGE ve tasarım merkezi olma’ hedefine katılmamak mümkün değildir.......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 11, 18 ve 25 Şubat 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır. Şubat 2011

Başbakanın çağrısına Sanayi Bakanı katılıyor; ‘En büyük teşvik genç nüfusumuz ve otomobil sahibi olma konusundaki çok yüksek arzumuzdur’ diyor. Dolayısıyla Bakan, çağrının gerekçesi olarak doymamış iç pazarımıza işaret ediyor. Gerçekten, kendi iç pazarı yeterince büyük olmayan bir otomotiv sektörünün, sâdece ihracata güvenerek yerli markayı yaratması (en azından günümüzün verili koşullarında) mümkün gözükmemektedir. Türkiye’de doymamış ve giderek büyüyen bir binek otomobil pazarının olduğu da doğrudur. Bu pazara yerli üretimin hâkim olması istenen bir hâldir. Ama bugünkü durum, üretim lisans altında ve yabancı ortaklıklar eliyle yapılıyor da olsa,

...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 27-28 Ocak 2011; Ankara.

Ekonomik aktör faaliyetleri sırasında çok sayıda başka elemanla etkileşir. Öncelikle kendisine yakın ve ilgili bulduklarıyla etkileşse de, sonuçta tüm ekonomik sistem içinde varlığı hissedilir ve nüfuzu artar. Yarattığı etki, sistem içinde yaygınlaşmasına bağlı olarak kendisine geri döner. Ekonomik aktör erişebildiği enformasyona dayanarak hareket eder ama faaliyet çevresi hakkında tam olarak bilgi sahibi olması mümkün olmadığından belirsizlik içinde karar verir. Ekonomik faaliyetin koordinasyonu, bu belirsizliğin içinden stratejik hedefleri ve izlenecek güzergâhları çıkaracak müdahale siyasaları (politikaları) ile

...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nda (27-28 Ocak 2011; Ankara) yaptığı sunuş. 

SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok çeşitliliğe dayalı olarak gelişecek. 2. Kamu müdahalesi ve kamu siyasası (kamu politikası), ekonomik gelişme üzerindeki önemli rolünü sürdürmektedir.....

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

2010 Eylül’ünde hazırlanan bu rapor, müellifi tarafından 2011 Ocak’ında yeniden gözden geçirilmiştir. İlk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır.  Ocak 2011

Başlangıcını 1970’lere tarihleyebileceğimiz bilişim çağıyla birlikte ve o tarihten başlayarak pek çok ülke yeni dünya düzenine uyum sağlamaya çalışmaktadır. Söz konusu ülkelerin sanayilerinin önemli meselesi küreselleşen değer zincirinde edinecekleri konumlarıdır. Bu nedenle bir yandan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle değişen yeni değerler dizisinin (paradigmanın) iyi analizi yapılarak sanayi ve teknoloji politikalarını gerçekleştirecek yeni uygulama araçlarının doğru kavranması; öte yandan bu araçların artan küresel rekabet, azalan karlar karşısında ortaya çıkan farklılaşma gereksinimine yanıt verebilen, deneyci, birikimli ve yeni teknolojilerin olanak sağladığı yöntemler olduğunun

...

Üreyen, Refik

TMMOB,mühendislik mimarlık öyküleri - IV Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayını, Nisan 2010, s. 75-102.

Arçelik A.Ş. 1955 yılındaki kuruluşundan 1990ların ortalarına kadar üretimini know-how lisansı ile yürütmüştür. Son yirmi yılda ise özgün ve güncel ürünleri çok değişik pazarlara, kendi bilgi ve deneyimine dayanarak gönderecek, hatta oralarda üretecek düzeye ulaşmış, böylece Avrupa ve Dünya ölçeğinde ileri sıralarda bir şirket haline gelmesi ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

makalenin devamı..

Akarsoy, Tülay Altay (Mak. Y. Müh., TTGV), Necmettin Kaya (Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi) ve Tayfun Sığırtmaç (Mak. Y. Müh., Aktaş Group)

2009 Ekim’inde hazırlanan bu rapor ilk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır. Şubat 2010

Bu rapor Bursa’da yürütülen çok katmanlı ve çok katılımlı OKÜMKAP (Otomotiv Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi) kapsamında hazırlatılmıştır; amacı, hafif raylı taşıt üretiminin Bursa bölgesinde yapılabilirliğini ortaya koymak ve otomotiv sanayi üretim bilgi birikiminin hafif raylı taşıt üretiminde de kullanılabilirliğini sağlamaktır......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

Yenileşim [TTGV tarafından elektronik ortamda (www.ttgv.org.tr) yayımlanan dergi], Örnek Sayı, Ocak 2010.  

OKÜMKAP Projesi, Bursa ili ve çevresinde yerleşik otomotiv yan sanayi firmalarında Araştırma Teknoloji Geliştirme (ATG) kültürünün oluşmasını sağlamak üzere Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) önerisiyle; Bursa Valiliği, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Uludağ Üniversitesi(UÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Sanayii Derneği’nin(OSD) katılımıyla geliştirilmiştir. Bu projenin amacı, zaman içerisinde otomotiv yan sanayi firmalarının rekabet öncesi Ar-Ge’ye dayalı, bilgi temelli ağ ve küme yapıların gerçekleşmesi ve uluslarararası üreticilerin benzer yapılaşmaları ile işbirliği

...

Ercan, Hakan (Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ve Erol Taymaz (Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü), Erinç Yeldan (Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü) 

‘Bu kitap, ILO’nun Haziran 2009’daki Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, ILO üyesi devletlerin hükümetlerinin, işçi ve işveren taraflarının delegeleriyle yaptığı toplantıda oybirliğiyle benimsenmiş olan “Krizden Çıkış: Küresel İşler Paktı” uygulaması olarak ILO Ankara Ofisi tarafından geliştirilmiş olan “Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi ve Gelecek için Çıkarılacak Dersler” başlıklı araştırma projesinin ürünüdür. 2010 yılında yayımlanmıştır.
Ümit Efendioğlu (Kıdemli İstihdam Uzmanı, ILO Ankara Ofisi) tarafından özetlenen ve giriş bölümü kaleme alınan kitapta;
E. Yeldan’ın “Küresel Kriz ve Türkiye: Mali Canlandırma Önlemlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkilerinin Makroekonomik
...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Yenileşim[TTGV tarafından elektronik ortamda (www.ttgv.org.tr) yayımlanan dergi], Örnek Sayı, Ocak 2010.

Snai-ticari ilişkilerde önemli olan, iki kuruluşun birbirlerini nasıl algıladıklarından çok birbirlerine nasıl davrandıklarıdır. Bu nedenle “kuruluşlar arası ilişki” kavramı, zaman içinde etkileşimin ve davranışların karşılıklı olarak biçimlenmesini temsil eder. Zaman faktörü ilişki için önemlidir; deneyimler ve beklentiler ilişkinin içerdiği etkileşmelere taban oluştururken, geçmiş ve gelecek tarafların şimdiki tutumlarını etkiler. Bu nedenle, tekil işlemlerin kaydı yanında bunların zaman içinde dış çevreleriyle birlikte nasıl evrildikleri ve gerektiğinde nasıl müdahale edileceği ilişki

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

16 Eylül 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır. , 22 Şubat 2016

50 yılı aşkın süredir yaşadığım büyük kentte hiçbir yerel yönetim ne kentin bütünü ne de yaşadığım yakın çevremi ilgilendiren yani doğrudan benim yaşamımı etkileyecek olan konularda ne düşündüğümü ve daha iyi bir “yaşam kalitesi” için istemlerimin neler olabileceğini öğrenme gereği duymadı......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

2009 Haziran’ında kaleme alınan bu çalışma www.inovasyon.org’da 12 Haziran 2009’da yayımlanmıştır.   

Otomotiv Sektöründe yapılacak herhangi bir strateji çalışması a. bugünü ve geleceği anlamamızı, yani zaman ekseninde hareket etmemizi, b. içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın getirdiği fırsat ve tehditleri saptamamızı, c. iklim, enerji, çevre sorunsalının getireceği sınırları görmemizi gerektirir. Meselelerin bu üçlü bütünlük içerisinde ele alınması doğru stratejiler geliştirilmesini sağlayacaktır.....

makalenin devamı...

Suh, Joong Hae (Research Fellow; KDI), and Erol Taymaz (Professor; METU) and Joon Mo Yang (Professor, Yonsei University), et al. 

Prepared for: The Government of Turkey
Prepared by: Korea Development Institute (KDI)
Supported by: Ministry of Strategy and Finance (MOSF), Republic of Korea
Project Director: Wonhyuk Lim, Director, Office for Development Cooperation, KDI
Project Manager: Joong Hae Suh, Research Fellow, Department of Industrial and Corporate Affairs, KDI

Authors:
Chapter 1: Joong Hae Suh, Research Fellow, Department of Industrial and Corporate Affairs, KDI
Chapter 2: Erol Taymaz, Professor, Middle East Technical University
Chapter 3: Joon Mo Yang, Professor, Yonsei University
Chapter 4: Mahmut Kiper, Senior Expert, Technology Development Foundation of Turkey (TTGV); Serdar T.
...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

11 Nisan 2009’da kaleme alınan bu yazı 20 Nisan 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır.   , 20 Nisan 2009

5 Nisan 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin 13. sayfasında “Teknolojide Türkiye sondan 4. oldu” başlıklı kısa bir haber yer aldı. Haberde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’in bir araştırmasından1 söz edilmekteydi......

makalenin devamı...

“Teknolojideki Yerimiz” (Ek I) 
T
İSK, “Türkiye’nin Dünya Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracatındaki Payı On Binde 2”, 4 Nisan 2009, www.tisk.org.tr/duyurular.asp

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

20 Şubat 2009’da kaleme alınan bu yazı 08 Mart 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır. , 08 Mart 2009

Ülkemizin geleceğini dert edinen çevrelerde başlıktaki soru yerini hep korumuş, üzerinde fikirler oluşturulmuş, gündemde tutulmaya çalışılmıştır. Bu yazıda, dönem dönem atılımlara konu olan “teknoloji geliştirmeye” ilişkin güncelle de bağı kurularak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu yazı akademik bir çalışma olmayıp profesyonel yaşam ve konuya ilgiliden kaynaklanan deneyim, gözlem ve kişisel yorumlarla bellek tazelemek ve konuyu bir kez daha ilgili çevrelerin dikkatine sunmak ve bir tartışma yaratabilmek beklentisiyle kaleme alınmıştır.....

makalenin devamı...

Üreyen, Refik

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi 2008, Çukurova Üniversitesi, 26-27 Haziran 2008, Adana.

‘Öğretimden Ürüne Üniversite Sanayi İşbirliği’ başlığı alışageldiğimiz süreç akışına göre doğru bir başlık olsa da ben, ‘Üründen Öğretime Üniversite Sanayi İşbirliği’ olarak değiştirerek konuşmama başlamak isterim...

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 06 Nisan 2007

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 2005 yılında hazırlıklarına başladığı Stratejik Plan çalışmasını tamamlayarak yayımladı. Plan 2007 ila 2011 dönemini kapsıyor.

Sayın Müsteşar Murad Bayar’ın sunuş metninde belirtildiği gibi bu plan “savunma sanayii sektörü için çok önemli bir yol gösterici olacaktır”. Stratejik Plan’ın çok önemli olan bazı ilkelerini şöyle sıralayabiliriz:....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 07 Mart 2008

Ülkemizde halen Ar-Ge’ye GSMH’nın %06’sı kadar bir kaynak, ortalama %65’i kamu %35’i özel sektörce olmak üzere ayrılmakta olup, bu oran birçok ülkede %2 ve üzerindedir.

Son yıllarda sürdürülebilir rekabet için Ar-Ge ve inovasyonun önemi gerek devlet gerekse özel sektör tarafından kabul edilerek IX’uncu 5 Yıllık Kalkınma Planında Ar-Ge desteğinin %2 düzeyine çıkarılması ve özel sektör payının da %60’lara yükseltilmesi hedef olarak benimsenmiştir. Bu hedef gerçekten de çok güzeldir ama, uygulamada optimum başarı sağlanabilmesi için, halen yapılması mümkün olduğu halde yapılmayan bazı şeylerin de hemen bugünden başlayarak

...

Özçelik, Emre [Department of Economics, Ondokuz Mayıs University] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University] . 

Research Policy, 2008, Vol. 37, Issue 2, pp. 258-275 (March 2008).

In this study, the determinants of private R&D investment are examined at the level of firms in the Turkish manufacturing industry. We focus our attention on the effect of public R&D support programs. Our findings indicate that public R&D support significantly and positively affects private R&D investment. There seems to be even an “acceleration effect” on firm-financed R&D expenditures. Smaller R&D performers benefit more from R&D support and perform more R&D. In addition, technology transfer from abroad and domestic R&D activity show up as complementary processes. Given the

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır. , 26 Ekim 2007

Günümüzde firmaların başarım (performans) ölçütleri arasında “son üç-beş yıl içinde geliştirdikleri ürün veya hizmetlerin ” satışları ve kârları içindeki payları da önemle yer almaktadır. Bu oran sanayinin geniş bir bölümünde firmaların satışları ve kârlarının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Örneğin ilaç sanayisinin öncü firmalarından Baxter ‘in 2002 satışlarının içinde, son beş yıl içinde geliştirdiği ürünlerinin payı %37; bu oran 3M için %45’e kadar çıkıyor.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

umhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 19 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır.y , 19 Ekim 2007

69 ülkenin bilişim ortamını değerlendiren 2007 EIU (Economist Intelligence Unit) e-düzeyi sıralamasında, geçen yıla göre sıralamada en düşük ve en yüksek olarak değerlendirilen ülkeler arasındaki fark kapanmaktadır. Özellikle Asya’da yer alan bazı ülkeler sıralamada hızla öne çıkmaktadırlar. Bu yılki sıralamada dördüncü ve altıncı sırayı alan Honkong ve Singapur geçen yılki onuncu ve onüçüncü sıraya göre en hızlı ilerleme sağlayan ülkeler. Güney Kore, Tayvan ve Japonya da yüksek puanlar alan ve ilk yirmide yer alan ülkeler......

makalenin devamı...

Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University] and Yeşim Üçdoğruk [Department of Economics, Dokuz Eylül University]

This paper is partly based on an evaluation study on the effects of R&D support programs financed by the Technology Development Foundation of Turkey (1 August 2007).

We estimated demand functions for researchers by using panel data on R&D performing manufacturing firms in Turkey for the period 1993-2001. Estimation results show that R&D support receiving firms increase substantially their demand for researchers.....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 20 Temmuz 2007

Modern savunma sistemleri en ileri teknolojilerin kullanıldığı entegre, karmaşık ve esnek sistemlerdir. Savunma sistemlerinin otomatik, yüksek isabet yetenekli ve süratle işlem yapabilen sistemler haline getirilebilmesi için elektronik, özellikle de sayısal elektronik ve enformasyon teknolojileri kullanılmaktadır.

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

Temmuz 2020

Üniversitelerin bilgi üretmek ve eğitim temel işlevlerinin doğrudan veya dolaylı olarak ülkelerin toplumsal kalkınmasına etki etmesi beklenir. 1980’ler sonrasında artan küreselleşme baskısı ile büyüme ve rekabet gücü kazandırmanın öne çıkması ve bilginin üretimin temel girdileri içindeki yerinin giderek artması üniversitelerden beklentileri de değiştirdi.........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nce düzenlenen 2007 Yaz Seminerleri’nde yaptığı sunuş, Haziran 2007

INNOVATION
• Innovation is an interactive process between heterogenous actors, during which actions and institutional structures are linked.

• Innovation is a social process involving, - learning by interacting - interaction between firms and other firms, institutions -........

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 20 Nisan 2007

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun [1997 yılında yapmış olduğu] üzücü fakat çok doğru bir saptaması var: “Türkiye’de kamu alımları ülkemizin bilim, teknoloji ve sanayileşme yeteneğini yükseltmek amacıyla yapılmamaktadır.”

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

www.inovasyon.org; 28 Mart 2007. 

Bu çalışmada, yaygın olarak ürün esaslı yenilikçiliği çağrıştıran inovasyon kavramının kamu sektöründeki anlamı, yeri, uygulamaları ve uygulama koşulları irdelenmektedir. Yerel yönetimlerden, kamusal nitelik taşıyan hizmetlere ve kamu idarelerine kadar geniş bir bağlamda ele alınan kamuda inovasyon kavramına ve yenilikçi yaklaşımların örneklerine 1980’lerden sonra globalizasyonun özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan olumsuzluklarının giderilmesinde bir araç olarak sıkça rastlanılmaktadır.......

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23 Şubat 2007.

Türkiye, 1974 Silah Ambargosu'ndan sonra giriştiği savunma sanayiini geliştirme hamlesini yetersiz bir teknoloji altyapısıyla başlatmıştı. Aselsan gibi özgün teknoloji geliştirmeye dayalı bir sanayi modeli uygulaması da bulunmasına karşın, o dönemde, ortak üretimin düşünülmesi de normaldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bu ortak üretim modelini uygulamıştı.

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

İzmir İhracatçılar Birliği'nde yaptığı sunuş, Şubat 2007

YENİLİKÇİ ORTAM
Yerelleşmenin ana etkenlerinden birisi teknolojik inovasyondur. İnovasyonun uygun koşullarını bulduğu yenilikçi ortam;
• yöreye özgü bir üretim ve yönetim ilişki kümesinin, onu destekleyen sosyal organizasyonun
• ortaya yeni bilgi, yeni ürün ve yeni proses çıkarmak için paylaşılan çalışma kültürünün
• etkili hedeflerin bulunduğu çevredir........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ocak 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 

Technology Review Dergisi’nin 1999 yılından bu yana “en çok yaratıcı görünen ve insan yaşamını geliştirme olasılığı çok yüksek olan yeni teknoloji” çalışmalarının değerlendirildiği TR35’e; bütün dünyadan 35 yaşın altındaki teknolojist ve bilim adamları katılabiliyor. Aralarında bir Türkün de (Dr. Utkan Demirci) bulunduğu 2006 yılının 35 yenilikçi buluşun sahipleri ve ürünleri Technology Review Dergisi’nin September/October 2006 sayısında yayımlandı.......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

Aralık 2005'te kaleme alınan makale Ocak 2007'de www.inovasyon.org için yeniden gözden geçirilmiştir.  25 Ocak 2007

ÖZET: Yenilikçilik (inovasyon) ve teknolojik yetenekler firma düzeyinde fark yaratan ve bir süreç olarak etkin yönetilmesi durumunda firmaya rekabet gücü kazandıracak özelliklerdir. Küresel ağyapılar üzerinde bilgi ve teknolojinin transfer edilme olanaklarının arttığı günümüzde bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yetenekler “Teknolojik Yetenek” olarak ifade edilmektedir. Firmaların bu konulardaki yetkinliğinin değerlendirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkartılması ve bir “teknolojik eylem planı”nın hazırlanmasında etkin bir araç “Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi (Technology Audit)"dir. Bir metodoloji

...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi'nin "Ortaklık Esaslı Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) ve Kentsel Yenilik (İnovasyon) Siteminin Altyapısı" konulu Sempozyumu, 19-21 Ocak 2007, Kayseri.

Bir ekonominin inovasyon performansı firma, araştırma kurumu, üniversite gibi kuruluşların bireysel performansları yanında, bunların bilgi yaratan ve kullanan kolektif bir sistemin elemanları olarak karşılıklı etkileşmelerine ve değerler, normlar, yasal düzenlemeler gibi sosyal kurumlarla olan ilgilerine bağlı olmaktadır. Bu nedenle, üniversite-sanayi işbirliğinin başarılı ilişkileri etkin inovasyon sistemleri içinde gömülüdürler.........

...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 29 Aralık 2006

Savunma sanayii bulunan bütün ülkelerde devletler, özellikle, ulusal teknoloji geliştirilmesini destekler. Çünkü, teknoloji savunma sistemleri için çok önemlidir. Savunma sanayiine devlet müdahalesi, her ülke için değişik şekillerde de olsa, hepsi ulusal şirketleri, ulusal sanayii ve ülkenin teknoloji yeteneğini geliştirme amaçlıdır....

makalenin devamı....

Ahmet Ş. Üçer, Prof. Dr.

Bilkent University / GE 301: Science, Technology, and Society - Fall 2006 / Lectures

Contents
• Knowledge society and globalization – upgrading of information and communication. – Upgrading the Education system  – Collaboration in research & technology  – Knowledge/technology gap
• Knowledge society norms
• Human wellbeing – Material and social indicators
• Security – demographic changes – terrorism..

Makalenin devamı...

Ahmet Ş. Üçer, Prof. Dr.

Bilkent University / GE 301: Science, Technology, and Society - Fall 2006 / Lectures

Contents
• Knowledge society and globalization – upgrading of information and communication. – Upgrading the Education system  – Collaboration in research & technology  – Knowledge/technology gap
• Knowledge society norms
• Human wellbeing – Material and social indicators
• Security – demographic changes – terrorism..

Makalenin devamı...

Ahmet Ş. Üçer, Prof. Dr.

'PowerPoint' presentation, Bilkent University / GE 301: Science, Technology, and Society - Fall 2006 / Lectures

Contents
Historical perspective • Socio-economic change • Information and communication technology as strategic tool • Networking
• Technology and Globalization • Social development and globalization • Conclusions

Makalenin devamı...

Kılıçaslan, Yılmaz [İktisat Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ] ve Erol Taymaz [İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara] 

"Sınai Yapı, Yapısal Değişim ve Üretkenlik" Bu makalenin son versiyonu İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayımlanmıştır (Sayı 247, Ekim 2006, ss. 5-23). Ekim 2006 

Bu makalenin amacı, 1965-1999 dönemi için farklı gelir ve kalkınmışlık düzeyindeki ülkelerin imalat sanayilerini inceleyerek, üretkenlik ve sınai yapı arasındaki ilişkileri saptamaktır. Bu amaçla, öncelikle imalat sanayii üretim ve istihdamının teknolojik yönelime göre evrimi incelenmiş, daha sonra yapısal değişimin üretkenlik artışındaki etkisi araştırılmıştır. İmalat sanayii yapısının teknolojik yönelime göre betimleyici analizi, özellikle hızlı büyüyen ülkelerin sınai yapılarının yüksek teknoloji yoğun ve

...

Ballot, Gérard [Université Panthéon-Assas (Paris II) and ERMES-CNRS, France], Fathi Fakhfakh [Université Panthéon-Assas (Paris II) and ERMES-CNRS, France], Erol Taymaz [Middle East Technical University, Ankara, Turkey]

Revised version of this paper was published in British Journal of Industrial Relations, Vol. 44, Issue 3, pp. 473-495, September 2006. 

The present paper offers a novel study of the effects of intangible assets on wages and productivity. Training, R&D and physical capital are all taken into account, and their joint effects are examined. We use panels of firms in order to control for unobserved fixed effects and the potential endogeneity of training and R&D, using data for France and Sweden. The estimation of productivity and wage equations allows us to show how the benefits of investment in

...

Kuban, Baha, Dr.

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 25 Ağustos 2006 tarihli 1014'ncü sayısında yayımlanmıştır.

Latin Amerika ülkelerinin ticaret örgütü olan MERCOSUR Mayıs 2006’da toplandığında 10 ülkenin bakanları ve hükümetleri bilim, teknoloji ve yenilik (inovasyon) alanında ortak bir strateji belirlemeye karar verdiler ve ekonomik gelişmenin motorunun teknolojik yenilik olduğunu yeniden vurguladılar....

makalenin devamı....

"Brezilya Dersleri; Siyasetten Sonra Teknoloji Politikasında da Latin Rüzgarı mı?" EK1

"Brezilya Dersleri; Siyasetten Sonra Teknoloji

...

Akarsoy, Tülay Altay

Sunulan değerlendirme modeli, Akarsoy tarafından 06/12/2001’de “Otomotiv Ana Sanayii Teknolojik Durum Değerlendirme Çalışması” için ortaya konmuş; 16/05/2002 ve 31/03/2004’te revize edilmiştir. İngilizce’ye 2006 Nisan’ında çevrilmiştir. 

Due to the increasing effects of the technological know-how within and upon the production process, it is necessary that countries like Turkey, who knows how to produce and is preferred in certain areas as the global production centre, become candidates for higher roles on the international production band which is gradually converging and integrating, as well as adding R&TD (Research and Technological Development) capabilities to her capabilities of production. This necessity arises from the fact that any country that does not have a certain technology “unfortunately” gives the initiative to decide on the

...

Lenger, Aykut and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara Turkey] 

Revised version published in Journal of Evolutionary Economics, vol.16, Numbers 1-2, April 2006, pp. 137-153. 

FDI has been considered by many development economists as an important channel for transfer of technology to developing countries. It is suggested that modern, advanced technologies introduced by multinational firms can diffuse to domestic firms through spillovers. In this paper, we study innovation and technology transfer activities of domestic and foreign firms in Turkish manufacturing industries, and the impact of horizontal, vertical and labor spillovers on these activities. Our analysis shows that foreign firms are more innovative than their domestic counterparts, and transfer technology from abroad (mostly

...

Akarsoy, Tülay Altay

Bu çalışma, ilk haliyle, 2005’in Aralık ayında, IX. Kalkınma Planı (2007-2013) Hazırlık Çalışmaları çerçevesinde Otomotiv Sanayii Özel İhtisas Komisyonu’na sunulmuş ve 2006 Mart’ında yeniden gözden geçirilmiştir., 07 Mart 2006

2004 yılında ülkemizdeki hafif ticari araç ve otomobil pazarı toplam olarak 750.000 araç [OSD] rakamına ulaşmıştır. Oysa, nüfusu Türkiye nüfusuna yakın; ama, ekonomik durumu Türkiye’ye göre daha iyi olan İspanya, Güney Kore gibi ülkelere bakıldığında [2002 yılında, kişi başına düşen GSYH İspanya’da 22.405 $, Güney Kore’de 17.016 $ (OECD, 2005)] otomotiv pazarlarının üç milyon araç dolayında olduğu görülmektedir. Söz konusu pazar büyüklüğünün, kişi başına düşen GSYH’nin artmasıyla birlikte Türkiye için de gerçekleşeceği açıktır.....

makalenin devamı...

Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara Turkey], Ali Güneş [State Institute of Statistics, Ankara Turkey] and Kenan Orhan [State Institute of Statistics, Ankara Turkey] 

A revised version of this paper was published in Enrico Santarelli (ed.), Entrepreneurship, Growth, and Innovation: The Dynamics of Firms and Industries, International Studies in Entrepreneurship, March 2006, Vol. 12, Springer [ISBN-10: 0-387-28868-6 / ISBN-13: 978-0-387-28868-0]. 

Firm and industry dynamics have received considerable attention in recent years. There are numerous theoretical and empirical studies that shed light on the processes of entry, exit, and growth of firms. These studies show that new firms start small, and small and young firms are less likely to survive. In all countries, a

...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 11 Şubat 2006

Gelişmişlik düzeyi tanımı geçtiğimiz yüzyılda hızlı bir değişime uğramıştır. Bu değişim süreci içinde ülkelerin “teknolojik yetkinlik” düzeyleri, gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri haline gelmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında teknolojik yetkinlik ifadesinin daha çok “üretim yapabilme” yeteneği olarak yorumlandığı görülmektedir. Yüzyılın sonlarında ise yeni bir ürünün tasarım ve üretim teknolojilerine hakim olma yetkinliği ön plana çıkmıştır.

makalenin devamı...

Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara Turkey] and Miyase Y. Köksal [Department of Economics, Göteborg University, SE 405 30 Göteborg, Sweden]

Revised version will be published in a special issue of the Basque Economics Journal Ekonomiaz on “Entrepreneurship and Competitiveness”, 2006

Firm demography has received considerable attention in recent years. There are numerous theoretical and empirical studies that shed light on the dynamics of firm survival and growth. These studies show that new firms start small, small firms are less likely to survive, and small firms grow faster conditional on their survival. These stylized facts on firm dynamics triggered the examination of determinants of survival. The studies in the literature treat start-up size as exogenous to survival.......

Saritas, Ozcan [Research Associate, PREST, Manchester Business School, University of Manchester, United Kingdom], Erol Taymaz [Professor of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey] and S. Turgut Tumer [Professor of Mechanical Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey]

Revised version was published in Technological Forecasting and Social Change (74): 1374-1393. , 2006

This paper describes and analyses Vision 2023 Turkish National Technology Foresight Program. The paper is not about a mere description of the activities undertaken. It analyses the Program from a contextualist perspective, where the Program is considered in its own national and organizational contexts by discussing how the factors in these contexts led to the particular decisions taken and approaches

...

Celen, Aydın [Competition Authority Department III Ankara Turkey], Tarkan Erdoğan [Competition Authority Department III Ankara Turkey] and Erol Taymaz [Department of Economics Middle East Technical University Ankara Turkey]

TEPAV | EPRI Economic Policy Research Institute, December, 2005 [ISBN 9944-927-02-3] Matsa Basımevi, Ankara, Turkey.   

Fast moving consumer goods (FMCGs) constitute a large part of consumers’ budget in all countries. Retail trade in these products, that is, their supply to households, has attracted considerable interest from consumers and policymakers because a well-functioning retail sector is essential for daily provision of these essential products at high quality and low cost.....

Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23 Temmuz 2005

SADER, savunma sistemlerinde teknolojinin önemini, Orgeneral Cömert'in de dediği gibi, silah sistemlerinde yazılım ve donanımın ulusal olması gerekliliğini yansıtmayı misyon olarak üstlenmiş bir dernekti. Yazık ki kapandı.

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 16 Nisan 2005

1 Şubat 2005 tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Moshe YA’ALON’un Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyaret ettiği ve görüşmelerde 1-1,5 Milyar Dolarlık yeni savunma projelerinin ele alındığı gazetelerde yer aldı....

makalenin devamı...

Kuban, Baha, Dr. Arşivinden

Avrupa Bilimi Sosyal Forumu’nca Avrupa Parlamentosu üyelerine yazılan 04.04.2005 tarihli mektup ve ekindeki dilekçe

Avrupa Bilimi Sosyal Forumu (European Science Social Forum; ESSF) Avrupa Parlamentosu Üyelerine Yapılan 7’nci Çerçeve Program’la ilgili Çağrı Avrupa Bilimi Sosyal Forumu 16 Kasım 2004’te Londra’da toplandığında, yüzlerce kuruluş, örgüt ve sivil toplum kuruluşundan binlerce kişi savaş, barış, emperyalizm ve dayanışma temalarını içeren çok sayıda doğrudan siyasi temanın yanı sıra, toplum ve bilim alanına daha yakın bazı konuları da masaya yatırdı.

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

27-28 Mayıs 2005’te Bursa’da yapılan MMO Bursa Şubesi IX. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu’nda sunulmuştur. , Mart 2005

“Otomotiv Ana Sanayii Durum Değerlendirme Çalışması”nın ilk aşamaları Haziran 2002 tarihinde bitirilmiştir. Çalışmada, bu çalışmaya özgü olarak geliştirilen, “Dinamik / Sektörel Teknolojik Durum Değerlendirme Modeli” kullanılmıştır. Tüm çabalara rağmen çalışmanın son aşaması olan, üst düzey yönetici ve karar vericilerin katılacağı üçüncü toplantı yapılamamış ve son rapor hazırlanamamıştır. Bu sunusun I. Kısmında 2002 tarihinde bitirilen çalışmanın özeti verilmiştir. II. Kısmında ise, o günden bu yana geliştirilen bazı otomotiv projelerinin modeldeki kriterlerle irdelemesi yapılarak raporlarda belirtilen/arzu edilen hedeflere ne kadar ulaşıldığı görülmeye çalışılmıştır.....

...

Üner, Deniz [Kimya Mühendisliği Bölümü, ODTÜ], Turgut Tümer [Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ] ve Erol Taymaz [İktisat Bölümü, ODTÜ] 

Bu çalışmanın son versiyonu İktisat, İşletme ve Finans dergisinde (Sayı 227, Şubat 2005, ss. 5-23) yayımlanmıştır. 

Bu çalışmada ODTÜ’nün bilimsel araştırma ve yetenekleri bilimsel yayınlar temelinde incelenmiştir. Çalışmada, araştırmacı başına yayın sayıları, bölüm-içi ve bölümdışı araştırma işbirlikleri ve yayınlara yapılan atıflardaki değişimler bölüm bazında değerlendirilmiştir. Yayınlarda kullanılan anahtar kelimeler kullanılarak, araştırma alanlarının saptanmasına çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, bilimsel yayınlar ölçü olarak alındığında, ODTÜ’nün kimya, fizik, matematik ve biyoloji gibi temel alanlarda oldukça güçlü bir temele sahip olduğu, psikoloji,

...

Taymaz, Erol, Prof. Dr. ve Dr. Halit Suiçmez, Dr.

Bu çalışmanın son versiyonu Milli Prodüktivite Merkezi tarafından 2005 yılında yayımlanmıştır. , 2005

Ülkemiz, uzun yıllardır istikrarsız bir ekonomik büyüme yaşadıktan sonra, ilk kez 2002-2005 döneminde pozitif ve göreli olarak daha istikrarlı bir büyüme hızı elde etmiş bulunmaktadır. Yine önceki yıllarda kopuk olan büyüme-verimlilik artışı ilişkisi, bu son dönemde göreli olarak yatırım artışları ve yeniden yapılanmalar yoluyla birbirlerine pozitif yönde etkiler yapmaktadır. Bu ise, büyümenin sürdürülebilir olabilmesi için, en gerekli stratejiyi oluşturmaktadır.....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 11 Aralık 2004

“Tarih Boyunca Kazanan Taraf Hep Teknoloji Sahipleri Oldu.” Günümüzde, gelişmişlik yolunun küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir ekonomik güçten geçtiği, bu gücün kaynağında ise özgün teknoloji ve ürün geliştirme yeteneğinin yattığı konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Aykut Göker TMMOB’nin Mayıs 2004 basımlı “Teknoloji” isimli kitaptaki makalesinde teknolojinin önemi konusunda, J. Bronowsky ve C. M. Cipolla’dan (2001) mülhem olarak şunları yazar:..........

makalenin devamı...

 

Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral

Ulusal Teknoloji Yeteneği ve Savunma Sanayii, Savunma Sanayicileri Derneği Yayını: 2004-1, 2004, Ankara.

Ulu Önder ATATÜRK’ün, 1 Kasım 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açış konuşmasında, savunma sanayii ile ilgili ifadeleri şöyledir “Harp sanayii tesisatımızı, daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır.” Ulu Önderimizin bu direktifleri, maalesef, uzun yıllar gerçekleştirilememiş, bilindiği gibi Kıbrıs krizleri sırasında bu konudaki noksanlarımız ve ulusal savunma sanayiinin hayati önemi acı bir ders olarak hafızalarımızda yer etmiştir.

...

Akçomak, İ. Semih, [MERIT, Maastrciht University, Maastricht, The Netherlands] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey] 

ERC [Economic Research Center; Middle East Technical University, Turkey] Working Papers in Economics 04/12, October 2004. This paper derives from the master thesis of the first author submitted to Middle East Technical University (METU), Ankara in July 2003. 

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

TAYSAD- KOSGEB, 1. Uluslararası Otomotiv Yan Sanayii Forumu’nda sunulmuştur. 10 Haziran 2004, İstanbul.

Sunuşuma “otomotiv sanayii küreselleşip konsolide olurken giderek artan rekabetin belirleyici olduğu ve buna bağlı olarak firmalar arası ilişkiler ve faaliyet dağılımı ile bu faaliyetlerin doğasının sürekli olarak değiştiği bir ortamda, tedarikçiler başarılı olabilmek, hayatta kalabilmek için nasıl bir strateji geliştirmelidirler?” sorusuyla başlamak istiyorum. Önce, dünyada otomotiv sanayiinde öne çıkan eğilimlere göz atıp, ardından, Türkiye’nin otomotiv ana ve yan sanayiine ilişkin genel bir teknolojik durum değerlendirmesi yaptıktan sonra bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım. Bu sorunun yanıtı önemli; çünkü, hepinizin de bildiği gibi, firma veya sektör ölçeğindeki stratejiler dünya ölçeğindeki genel eğilimler ile örtüşmüyorlarsa etkili olmuyorlar.....

...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 21 Mart 2004.

Osmanlılar kuruluşlarından 1683 II. Viyana başarısızlığına kadar hep güçlü olmuş, başkalarını örnek almayı düşünmemiş ve ilk defa olarak bu savaştan sonra Avrupalılardan bir şeyler öğrenmeyi ve işe ordudan başlamayı kararlaştırmışlardır....

makalenin devamı...

Özler, Şule [Department of Economics, University of California, LA, USA] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey]  

ERC [Economic Research Center; Middle East Technical University, Turkey] Working Papers in Economics 04/6, March 2004.. 

makalenin devamı...

Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey] and Şule Özler [Department of Economics, University of California, LA, USA]

ERC [Economic Research Center; Middle East Technical University, Turkey] Working Papers in Economics 04/5, March 2004. An earlier version of this paper was presented at the Conference on Turkey: Towards EU Accession, Bilkent University, May 10-12 2003, Ankara Turkey. 

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 22 Kasım 2003

De Gaulle’ün Fransa’nın güvenliği ile ilgili tanımı savunma sanayiinin tanımını da içerir ve şöyledir. “Fransa’nın ülke güvenliği; silahlı kuvvetleri ile silahlı kuvvetlerine başkalarından izin ve yetki almadan kullanacağı, ileri teknolojili, savunma sistemleri üreten milli savunma sanayiinin varlığına bağlıdır.” (1)...

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 06 Eylül 2003

Herhangi bir mal veya hizmetin fiyatını ucuzlatabilmek için kullanılabilecek en etkili araçlardan biri rekabet uygulamasıdır. Rekabet aynı zamanda teknoloji geliştirmenin ve kalitede en iyiyi yakalamanın da bir aracıdır. Liberal ekonomi yönteminin uygulandığı ülkelerde asıl olan piyasalarda tam bir rekabet uygulamasının yapılabilmesidir. Hükümetler rekabet uygulamasının iyi işlemesini gözeterek az sayıda üreticinin, çok sayıdaki müşterilere kalitesiz ve yüksek fiyatlarla mal veya hizmet satmasını önlemeye çalışırlar....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 02 Ağustos 2003

Savunma sanayii pazar özellikleri, ürün özellikleri ve savunma sanayii kuruluşlarının özellikleri bakımından diğer sanayi sektörlerinden oldukça farklı bir sektördür. Bu farklılık genelde savunma sanayii şirketlerinin devletle olan ilişkilerinde göze çarpar. Hemen bütün ülkelerde devletler savunma sanayii şirketleriyle yoğun ilişki içindedir ve savunma sanayii şirketlerini desteklerler. Ayrıca, ABD hariç olmak üzere hemen her ülkede, savunma sanayiinde, az veya çok sayıda, devletin sahip olduğu şirketler bulunmaktadır. İngiltere gibi bazı ülkelerde de savunma sanayii önce devlet tarafından kurulmuş ve bir kısım şirketler daha sonra özelleştirilmişlerdir....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 28 Haziran 2003

Günümüzün savunma sistemleri yazılımlar kontrolunda çalışan çok karmaşık entegre sistemlerdir. Bu sistemlerin tedariklerinde artık; bir şartname hazırlayarak ihaleye çıkmak, sistemin geliştirilmesini beklemek ve sonra muayene ederek teslim almak şeklinde çalışan klasik satın alma yönteminin kullanılmasına olanak yoktur. Bu gereksinim önce en büyük savunma sistem üreticisi olan ABD tarafından hissedilmiş ve yazılım kontrolunda çalışan savunma sistemlerinin tedariklerinde “evrimsel tedarik” şeklinde dilimize çevirebileceğimiz “evolutionary acquisition” yöntemi uygulamaya sokulmuştur.....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 31 Mayıs 2003

Modern savunma sistemleri en ileri teknolojilerin kullanıldığı entegre, karmaşık ve esnek sistemlerdir. Savunma sistemlerinin otomatik, yüksek isabet yetenekli ve süratle işlem yapabilen sistemler haline getirilebilmesi için elektronik, özellikle de sayısal elektronik ve enformasyon teknolojileri kullanılmaktadır......

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 10 Mayıs 2003

Savunma sanayiinin çeşitli özelliklerinden ikisi, bu sanayide, en ileri, uç teknolojilerin kullanılıyor olması ve gizlilik gereksinimidir. Bu özellikleri nedeniyle savunma sanayicisi ile savunma bakanlıkları arasındaki ilişkiler daha değişik olmak zorundadır.......

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 15 Mart 2003

Bilim ve teknolojinin önemi Türkiye’de genellikle bilim adamları ve sanayiciler tarafından dile getirilir, savunulur; henüz medyanın, kamuoyunun ve siyasilerimizin gündemine girmemiştir. Ülkemizin bilim teknolojide yetkinliğe ulaştırılması için savunulan reçeteler de genellikle nasıl yapsak da Ar-Ge’ye ayrılan kaynakları artırabilsek şeklindedir....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet, 28 Ocak 2003

Türkiye liberal dünyanın bir üyesi olarak, küreselleşmenin de bir gereği olan, uluslararası serbest ticaret ve serbest rekabet uygulamalarını kabul etmiş ve bu konuda birçok anlaşmaya taraf olmuş bir ülkedir.....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Ulusal Strateji Dergisi, 01 Ocak 2003

TKara Harp Okulu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin işbirliğiyle 24-25 Ekim 2002 tarihinde Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 1. “Savunma Teknolojileri Kongresi” gerçekleştirildi. Açılış oturumundan sonra iki gün içinde 8 paralel oturumda savunma teknolojileri bildirileri sunuldu ve iki ayrı panelde de “Türk Savunma Sanayiinde Ar-Ge’nin yeri” ve “Savunma Bilimleri ve Teknolojilerinde Yönetim ve Eğitim İhtiyaçları” tartışıldı......

makalenin devamı...

Taymaz, Erol 

Earlier versions of this paper were presented at the 9th Annual Conference of Economic Research Forum (ERF), Al-Sharjah, UAE, October 26-28, 2002, and the workshop on The Post-entry Performance of Firms: Technology, Growth, and Survival, Bologna, November 22-23, 2002.

Small and medium-sized establishments (SMEs) account for a large proportion of industrial employment and production in almost all countries. Moreover, the recent literature emphasizes the role SMEs play in nurturing entrepreneurship and generating new products and processes. Although SMEs could be a source of new ideas and innovations, there are substantial productivity differences between small and large establishments. In this paper, we analyze three sources of productivity differentials: technical efficiency, returns to scale, and technical change. Our analysis on the creation, survival, and growth of new

...

Akarsoy, Tülay Altay

Bu model, TÜBİTAK-TİDEB tarafından yürütülen 'Otomotiv Sektörü Teknolojik Durum Değerlendirme Çalışması'nda uygulanmıştır. Yayını, 06 Aralık 2001 Revize: 16 Mayıs 2002

Araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) yoğunlaşması görülen sektörlerde teknolojik/dinamik durum değerlendirmesi, TİDEB’in tanımlı görevleri arasında yer alan bir etkinlik olup bu çalışmayla ilişkili iş akışı Ek-1'de verilmiştir.....

makalenin devamı...

OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / Birleştirilmiş Veri Tabloları (Aşağıda yer alan “Akademisyenler Raporu” ve “Firmalar Raporu”nda kullanılmıştır.)

Taymaz, Erol 

September 15, 2002 .

This paper studies the competitiveness of the Turkish textile and clothing industries in the last decade, and attempts to identify its sources and changes in competitive conditions. It is found that the Turkish textile and clothing producers have been quite successful in enhancing their competitive position in major markets, namely, in the EU and the US, and seem to be in a strong position for the coming decade....

makalenin devamı...

Eliasson, Gunnar and, Dan Johansson and Erol Taymaz

Paper presented at the 27th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Djurhamn (Stockholm Archipelago), Sweden18 to 24 August 2002

The IT, the Internet, or the Computing & Communications technology revolution has been central to the economic discussion for several decades. Before the mid-1990s the catch word was the “productivity paradox” coined by Robert Solow, who stated in 1987 that “computers are everywhere visible, except in the productivity statistics”. The New Economy, suddenly became the catch word of the very late 1990s. Its luster however, faded almost as fast as it arrived with the dot.com deaths of the first years of the new millennium.....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet, 20 Temmuz 2002

Türkiye AB 6. Çerçeve Programına katılıyor, Türkiye “Vizyon 2023” projesiyle başlattığı “Teknoloji Öngörü” projesiyle 2023 yılında çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaya hazırlanıyor. Bunlar elbette çok güzel girişimler. Ancak temkinli olmak da gerekiyor.Çünkü Türkiye’nin koyduğu kuralları, hazırladığı politikaları uygulamama gibi bir alışkanlığı da var. Örneğin 1980’li yılların başında Devlet Bakanı Prof. Dr. Nimet Özdaş’ın önderliğinde hazırlanan “Türk Bilim Politikası 1983-2003” uygulanmadı.......

makalenin devamı...

Editörler: Prof. Dr. Nesim Erkip’in katkıları ile Doç. Dr. B. Orhan Alankuş, Tülay Akarsoy Altay ve Doğan Şan

TÜBİTAK Bilim Kurulu’na sunulmuştur. Yayını, Haziran 2002

TÜBİTAK–Teknoloji İzleme ve Geliştirme Başkanlığı (TİDEB) tarafından Aralık 2001’de bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma TİDEB bünyesinde, Tülay Akarsoy Altay tarafından geliştirilen “Sektörel Teknolojik Durum Değerlendirme Modeli” esas alınarak sürdürülmüştür....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Yeniden Müdafaa-i Hukuk,,  Haziran 2002

Türklerin Osmanlı İmparatorluğu zamanında dünyadaki sanayileşme yaklaşımını kaçırdığı, ancak sonradan ve 200 yıla yakın bir zamandır sanayileşmeye çalıştığı, ama hala sanayileşemediği bir gerçek. Bu neden böyle?.......

makalenin devamı...

Editörler:Prof. Dr. Nesim Erkip ve Tülay Akarsoy Altay’ın katkıları ile Prof. Dr. Y. Samim Ünlüsoy

TÜBİTAK Bilim Kurulu’na sunulmuştur. Yayını, Mayıs 2002

TÜBİTAK-TİDEB, bugün ulaştığı bilgi birikimiyle, sanayimizin teknolojik yeteneklerinin, farklılıklarının, bunların doğurduğu gereksinimlerin ve bu gereksinimleri karşılayacak destek mekanizmalarının olması gerektiğinin ayırdındadır.

TİDEB günlük deneyimlerle kazanılan bu bilginin sistematik ve metodolojik olarak yeniden üretilmesi için bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın sonucunda “sanayimizin teknolojiye dayalı rekabet üstünlüğü” kazanmasını sağlayacak araçların geliştirilmesi beklenmektedir.....

ana makalenin devamı...

OTOMOTİV

...

Ziylan, Aytekin,

Yeniden Müdafaa-i Hukuk,,  Mayıs 2002

Hayatta en gerçek yol gösterici bilim olduğuna göre, bilim adamlarının da gerçeği, doğruyu arayan, bulan ve toplumu aydınlatmaya çalışan insanlar olduğunu kabul etmemiz gerekir. Devleti yöneten siyasetçilerin de, ülkelerinin esenliği için, bilime ve bilimsel bulgulara saygı göstermeleri beklenir........

makalenin devamı...

Taymaz, Erol and Yılmaz Kılıcaslan 

ERC [METU Economic Research Center] Working Papers in Economics, 01/08, mayıs 2002

The accumulation of the studies that have tried to link the export performance of economic units (be they countries, industries or firms) with their technological orientation has basically generated a wide-spread emphasis on the role of technology in developed countries. As a matter of course, being developed and technological superiority have for long been the two sides of the same coin. Relative fewness of the studies, in this regard, which deal with the less-developed economies must not be surprising......

makalenin devamı...

Özçelik, Emre and Erol Taymaz 

ERC [METU Economic Research Center] Working Papers in Economics, 01/07, mayıs 2002

The accumulation of the studies that have tried to link the export performance of economic units (be they countries, industries or firms) with their technological orientation has basically generated a wide-spread emphasis on the role of technology in developed countries. As a matter of course, being developed and technological superiority have for long been the two sides of the same coin. Relative fewness of the studies, in this regard, which deal with the less-developed economies must not be surprising......

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Yeniden Müdafaa-i Hukuk,,  Nisan 2002

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Türkiye’nin savunma sanayiini güçlendirmeyi hedef olarak belirlediğini söylemek herhalde yanlış olmaz. Önce halk desteğiyle kurulan askeri vakıflar ve bunların oluşturduğu savunma sanayii tesisleri ile Devletin oluşturduğu, sonradan Savunma Sanayii Müsteşarlığına dönüşen, Savunma Sanayii Destekleme İdaresi ve Fonu, bunun en açık göstergeleridir........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Cumhuriyet Bilim Teknik, 30 Mart 2002

Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabetçilik arayışı içindeki ülkelerin büyük önem verdikleri inovasyon sistemleri üzerine yapılan araştırmalara göre “bir ekonominin genel performansı, belli formel kurumların (şirketler, araştırma kurumları, üniversiteler vb.) nasıl çalıştıklarından çok bunların ortak bir bilgi üretimi ve kullanımı sisteminin elemanları olarak nasıl etkileştiklerine ve sosyal kurumlardan (değerler, normlar, yasal çerçeveler, vb.) karşılıklı olarak nasıl etkilendiklerine ” bağlıdır.........

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Yeniden Müdafaa-i Hukuk,,  Mart 2002

Türkiye nasıl daha hızlı sanayileşebilir? Bu soruya yanıtı bir sınai üretim sürecindeki bölümleri; katma değer yaratması ve tüm üretim sürecine hakimiyet sağlaması açılarından inceleyerek verelim.......

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Cumhuriyet Bilim Teknik, 01-07 Ocak 2002

Canlı genlerinde veya yazılı metinlerde, doğa veya insan yapısı organizasyonun hangi kurallara ve ilişkilere göre kurgulanıp işleyeceğini betimleyen bilginin sürekli olarak gelişip zenginleştiğine bakarak, biyolojik veya beşeri sistemlerin evriminin yeni bilgi üretimine bağlı olduğunu söyleyebiliriz..........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit ve Durgut, Metin, Prof.Dr.

Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı, Kongreler Dizisi II [Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu’nun İşbirliği ile]: “Rekabet’ Nereye Kadar? Nasıl?” Paneli, Gazi Üniversitesi, 7-8 Kasım 2001, Ankara.

Teknolojik bilgi kuruluşlar arasında eşit olarak paylaşılmaz, kolay taklit edilemez, kuruluşlar arasında kolaylıkla transfer  edilemez ( teknolojik faaliyetin evrimci doğası )
Transfer, öğrenme süreçlerini gerektirir, çünkü teknolojiler “örtük” niteliktedir. Bu süreçler yeni beceri, bilgi ve nihayet teknolojik yetenek kazanmayı içerirler:...

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr. ve Akyos, Müfit

Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı, Kongreler Dizisi II [Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu’nun İşbirliği ile]: “Rekabet’ Nereye Kadar? Nasıl?” Paneli, Gazi Üniversitesi, 7-8 Kasım 2001, Ankara.

Teknolojik bilgi kuruluşlar arasında eşit olarak paylaşılmaz, kolay taklit edilemez, kuruluşlar arasında kolaylıkla transfer  edilemez ( teknolojik faaliyetin evrimci doğası )
Transfer, öğrenme süreçlerini gerektirir, çünkü teknolojiler “örtük” niteliktedir. Bu süreçler yeni beceri, bilgi ve nihayet teknolojik yetenek kazanmayı içerirler:...

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Ulusal Strateji Dergisi ,  Kasım / Aralık 2001

Ünlü Amerikalı tarihçi Bernard Lewis bir makalesinde; Türklerin Avrupalılardan bir şeyler öğrenmeyi ilk defa 1683 II. Viyana kuşatmasındaki başarısızlıktan sonra düşündüklerini ve işe ordunun modernleştirilmesi ve savunma sanayiinin geliştirilmesi ile başlamayı kararlaştırdıklarını yazar. O halde Türk’ler 318 yıldır ulusal savunma sanayilerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bugün gelinen noktada ise Türkiye; savunma sistemlerinin %80’ini ithal yoluyla karşılayan bir ülkedir.....

makalenin devamı...

Kuban, Baha, Dr. Arşivinden

TÜBİTAK-MAM"Kritek 2001"Kritik Teknolojiler Sempozyumu,TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze

1. Giriş Toplumun teknik ile ilişkisine bakışı, kuşkusuz son yarım yüzyılda önemli değişiklikler geçirmiştir. Teknoloji ve toplum ilişkisi her dönemde belirleyici olmakla birlikte, günümüzde teknolojik toplum nitelemesinin her zamankinden daha fazla ağırlık taşıdığı söylenebilir.

makalenin devamı....

Akyos, Müfit ve Durgut, Metin, Prof.Dr.

ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara, 10-13 Eylül 2001

ÖNGÖRÜ
EN BÜYÜK EKONOMİK VE TOPLUMSAL YARARI VERMESİ BEKLENEN  STRATEJİK ARAŞTIRMA VE YENİ JENERİK TEKNOLOJİ ALANLARINI BELİRLEMEK AMACIYLA BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN, EKONOMİNİN VE TOPLUMUN UZAK GELECEĞİNE SİSTEMLİ OLARAK BAKMAYI AMAÇLAYAN SÜREÇ.........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr. ve Akyos, Müfit

ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara, 10-13 Eylül 2001

ÖNGÖRÜ
EN BÜYÜK EKONOMİK VE TOPLUMSAL YARARI VERMESİ BEKLENEN  STRATEJİK ARAŞTIRMA VE YENİ JENERİK TEKNOLOJİ ALANLARINI BELİRLEMEK AMACIYLA BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN, EKONOMİNİN VE TOPLUMUN UZAK GELECEĞİNE SİSTEMLİ OLARAK BAKMAYI AMAÇLAYAN SÜREÇ.........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr. ve Göker, Aykut ve Üçer, Ahmet Ş.

ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, 10-13 Eylül 2001 Ankara,Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul., 24-26 Mayıs 2001

Stratejiler ne kadar ve ne kapsamda uzağa bakabilirler? Geleceği önceden tanımlayıp yönlendirmek amacıyla olasılıkları [ihtimalleri] araştırdığımız öngörü ufku eğer açık değilse1 , yukarıdan aşağıya işleyen

...

Kuban, Baha, Dr. Arşivinden

İkinci Sarıgerme Güneşten Elektrik Enerjisi Çalışma Grubu Raporu . / 4-7 Eylül 2001

Giriş 2. Sarıgerme Güneşten Elektrik Enerjisi Çalışma Grubu 4-7 Eylül 2001 tarihlerinde Sarıgerme İberotel’de toplandı. Toplantının amacı, daha ilk duyuruda açıklandığı gibi Türkiye için bir ‘Ulusal Güneş Pili Stratejisi’ ortaya koymak için ilk adımları atmaktı.....

makalenin devamı ....

Akyos, Müfit ve Durgut, Metin, Prof.Dr.

Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Kongresi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul., 24-26 Mayıs 2001 

Bölgesel ekonomik gelişmenin bölgesel inovasyon sistemi ve bölgesel yetkinlikler boyutları ve teknoloji öngörüsü yöntemlerinin bölgesel gelişmede oynayabileceği rol değerlendirilmektedir. Global eğilimler karşısında özellikle gelişmekte olan ülke kuruluşlarının bölgesel ağyapılar sayesinde rekabetçiliklerini artırmaları olanağı, bölgesel sistemleri ulusal stratejilerde yeni bir konuma getirmiştir. Bölgesel inovasyon faaliyetinin desteklenmesine örnek olarak Avrupa Birliği “Bölgesel İnovasyon Stratejisi” programı

...

Durgut, Metin, Aykut Göker ve Ahmet Ş. Üçer

ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara. / 10-13 Eylül 2001
Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Konferansı, Sabancı Üniversitesi, v

Makalenin tamamı pdf olarak açabilirsiniz.. (Ana Metin)

“Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek I)

“Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek II)

“Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek III)

...

Durgut, Metin, Prof.Dr. ve Akyos, Müfit

Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Kongresi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul., 24-26 Mayıs 2001 

Bölgesel ekonomik gelişmenin bölgesel inovasyon sistemi ve bölgesel yetkinlikler boyutları ve teknoloji öngörüsü yöntemlerinin bölgesel gelişmede oynayabileceği rol değerlendirilmektedir. Global eğilimler karşısında özellikle gelişmekte olan ülke kuruluşlarının bölgesel ağyapılar sayesinde rekabetçiliklerini artırmaları olanağı, bölgesel sistemleri ulusal stratejilerde yeni bir konuma getirmiştir. Bölgesel inovasyon faaliyetinin desteklenmesine örnek olarak Avrupa Birliği “Bölgesel İnovasyon Stratejisi” programı

...

Kuban, Baha, Dr. ve Semih İşevi

Kuban, B. ve Semih İşevi, "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Demokrasi; Enformasyon Çağında Yetişkinler için Masallar", (in) Türkiye Kütüphanecilik Derneği, ‘21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu’ Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Hatay, s.142-145

Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Demokrasi; Enformasyon Çağında Yetişkinler için Masallar Baha Kuban Semih İşevi Türkiye Kütüphanecilik Derneği ‘21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu’ Sempozyumu 19-20 Nisan 2001, Hatay Küreselleşme doludizgin sürüyor.

makalenin devamı.....

Kuban, Baha, Dr. ve Semih İşevi

Kuban, B., “Teknolojik Determinizm ve Teknolojinin Toplumsal Denetimi”, (in) Ansal, Hacer and Deniz Çalışır, (Eds), Science, Technology and Society Symposium / Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Toplum Sempozyumu, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü / Institute of Social Sciences Publication, No:1, İstanbul, 1999. /14-15 Nisan 1999

Teknolojik determinizm, teknolojinin toplumsal referanslara başvurmadan açıklayabileceğimiz 'otonom' ya da bağımsız bir mantığı, bir 'özü'1 bulunduğu kabulüne dayanır. Teknoloji yalnızca hizmet ettiği amaç açısından toplumsal addedilebilir. Bu tavrın iki temel bileşeni;
 Teknik değişimin basit tasarımlardan karmaşıklara doğru lineer bir gelişme çizgisi izlediği, ve bu gelişme boyunca belirgin aşamalardan geçtiği,
 Toplumsal kurumların teknik değişimin dayattığı

...

Ziylan, Aytekin,

Proje Yönetim Derneği Kongresi, İstanbul ,  Kasım / Aralık 2001

Ortaçağda buhar makinalarının icadıyla başlayan sanayileşme sürecinde, sanayileşen ülkeler zengin olmuş, sanayileşemeyen ülkeler de geri kalmışlardır. Sanayileşen ülkelere baktığımızda, buralarda devletin uygun tedarik politikalarıyla sanayileşme hareketini desteklediğini görüyoruz. Örneğin devletler özgün teknoloji geliştirilmesini destekliyorlar. Bunun için hem kendi kurdukları Ar-Ge tesislerinde teknoloji geliştirtiyorlar, hem de kamu alımlarında ulusal şirketlerini kayırarak onları Ar-Ge yapmaya teşvik ediyorlar. Sanayileşme politikalarında “ulusal ana yüklenicilik” ve “Ar-Ge’ye dayalı tedarik” yöntemlerini kullanıyorlar......

makalenin devamı...

Saygılı, Şeref and Erol Taymaz 

A revised version of this paper was published in Annals of Public and Cooperative Economics (2001, vol. 72, pp. 581-605), 2001

This paper presents an empirical study on the effects of ownership and privatization on technical efficiency in Turkish cement industry. We first summarize the characteristics of Turkish cement industry and changes in industrial structure in the postprivatization period. The effects of ownership and privatization on technical efficiency are estimated in stochastic production frontier framework. The empirical tests presented, which use data on all cement plants in Turkey, suggest that neither ownership nor privatization had a significant impact on technical efficiency.....

makalenin devamı...

Saygılı, Şeref and Erol Taymaz 

A revised version of this paper was published in Annals of Public and Cooperative Economics (2001, vol. 72, pp. 581-605), 2001

This paper presents an empirical study on the effects of ownership and privatization on technical efficiency in Turkish cement industry. We first summarize the characteristics of Turkish cement industry and changes in industrial structure in the postprivatization period. The effects of ownership and privatization on technical efficiency are estimated in stochastic production frontier framework. The empirical tests presented, which use data on all cement plants in Turkey, suggest that neither ownership nor privatization had a significant impact on technical efficiency.....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TESİD, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği, “Teknoloji Kestirimi Yolu ile Türkiye için Gelecek Öngörüsü ve Elektronik Sanayii” Paneli, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı,İstanbul., 13 Aralık 2000

EN BÜYÜK EKONOMİK VE TOPLUMSAL
YARARI VERMESİ BEKLENEN
STRATEJİK ARAŞTIRMA VE YENİ JENERİK TEKNOLOJİ ALANLARINI
BELİRLEMEK AMACIYLA BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN, EKONOMİNİN VE TOPLUMUN UZAK GELECEĞİNE SİSTEMLİ OLARAK BAKMAYI AMAÇLAYAN SÜREÇ....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğg.

Hedef Ulusal Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesi Olmalı, Ankara , Aralık 2000

Şurası bir gerçektir ki hepimiz Türk savunma sanayiinin güçlenmesini, bu suretle savunma sistem tedariki için yapılan harcamaların ülke ekonomisine olası yükünün azaltılmasını, yeni iş sahalarının açılmasıyla sosyal huzurun yaygınlaşmasını, silahlı kuvvetlerimizin ileri teknolojili güvenilir savunma sistemlerini kullanarak daha üstün bir caydırıcı güce kavuşmasını istiyoruz. Ancak bunun yöntemleri konusunda değişik görüşlere sahip olanlarımız var. Bir kısım görüşler, doğal olarak, politik düşüncelerden, şirket yararlarından vb. nedenlerden etkileniyor. Dolayısıyla konuya bilimsel bir anlayışla yaklaşmak ve ülke çıkarlarını ön plana çıkarmak çok önemli.....

...

Özdaş, M. Nimet, Prof. Dr.

Bilim ve Teknoloji Politikası ve Türkiye, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları: TÜBİTAK BTP 00/01, Aralık 2000.

Bu doküman TÜBİTAK’ın tarihine küçük bir katkı olarak hazırlanmıştır. 1980 yılı başından 1983 yılı sonlarına kadar Türkiye için bir Bilim Politikası hazırlamak üzere, başta Yönlendirme Komitesi Üyeleri, yüzlerce uzman ve bilimadamı seferber olmuştur. Yaptıkları katkılardan ötürü her birini minnetle anmaktayım. Ayrıca dokümanın editörlüğünü yaparak değerli katkılarda bulunmuş olan meslektaşım Y.Müh. Aykut Göker’e de candan teşekkür ederim.

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

TÜBİTAK-TÜSİAD-TTGV, 3. Teknoloji Kongresi, Ankara , 11 Eylül 2000

• Türkiye’de kamu alımları ülkenin bilim, teknoloji ve sanayileşme yeteneğini artıracak yönde yapılmamaktadır.

• Dünyada sanayileşen bütün ülkelerde devletler uluslararası anlaşmalardan gelen yükümlülüklerini de zorlayarak ulusal sanayilerini ve ulusal teknoloji geliştirilmesini desteklemektedir.....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TESİD, TBilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Derneği (BİTED), “Küreselleşen Dünyada Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları” Sempozyumu, Işık Üniversitesi Konferans Salonu, Maslak, İstanbul., 25 Mayıs 2000

“Temel Araştırma merkezleri etkin ve sağlıklı; bilimcileri, nereye varırsa varsın, gerçeği aramakta özgür iseler, devlet, sanayi veya başka alanlardaki problemlere uygulayacak olanlara yeni bilgi akacaktır.” V.Bush....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Seminer Notu, ODTÜ. , 2000

en büyük ekonomik ve sosyal yararı sağlaması beklenen
YENİ JENERİK TEKNOLOJİLERİ ve STRATEJİK ARAŞTIRMA ALANLARINI
saptamak amacıyla
BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN, EKONOMİNİN, ÇEVRENİN ve TOPLUMUN
uzun vadeli geleceğine sistemli olarak bakan süreç

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

"Savunma Sanayii Üzerine", Ankara, Ekim 1999

Türkler Avrupalılardan bir şeyler öğrenmeyi ilk defa 1683 II. Viyana Kuşatmasındaki başarısızlıktan sonra düşündüler. İşe ordunun modernleştirilmesi ve savunma sanayiinin geliştirilmesi ile başlamayı kararlaştırdılar. 315 yıl sonra gelinen noktada Türkiye, ana savunma sistemlerinin %80’ini ithal yoluyla karşılayan bir ülkedir......

makalenin devamı...

Taymaz, Erol

A revised version of this paper was published in Turkey: Economic Reforms, Living Standards, and Social Welfare Study (edited by Ana Revenga), Vol II Technical Papers, Washington, D.C.: World Bank, 1998. , 1 Eylül 1999

The Turkish economy achieved considerably high growth rates in the 1960s and 1970s under the import substitution industrialization strategy. However, as observed in many other countries that had adopted similar strategies, the process of rapid economic growth proved to be unsustainable in the late 1970s under the severe pressure of balance of payments problems. On January 24, 1980, the Turkish government announced a stabilization and structural adjustment program which was fully implemented under the military regime after September 1980. The program was based on an “export-led growth” strategy and liberalized foreign trade,

...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD, II. Teknoloji Kongresi, “Globalleşme İçinde Türkiye’nin Gelişimi” Oturumu, İstanbul., ODTÜ. , 01 Haziran 1999
  • DIŞ YATIRIM YENİ ALANDA YERLİYİ ENGELLİYOR
  • DIŞ YATIRIM YERLİ İNOVASYON SİSTEMİNE KAPANIK
  • İŞBİRLİĞİ ve İTTİFAKIN SONUNDA YERLİ ŞİRKET YUTULUYOR
  • ŞİRKETLER VE SEKTÖRLER ARASI ÜRETİM ve TEKNOLOJİ ŞEBEKELEŞMESİ GERÇEKLEŞMİYOR

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin ve Diğerleri

"Savunma Sanayii ve Tedarik: Ülkemizin Bilim ve Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesini Esas Alan Bir Yaklaşım, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 98/01,", Ankara, Ocak 1998,

Ülkemize yönelik tehditlere karşı caydırıcı olabilmek için çok iyi eğitilmiş ve modern silah sistemleriyle donatılmış silahlı kuvvetlerle birlikte güçlü ve milli bir savunma sabayine ihtiyaç vardır.....

kapak sayfası

makalenin devamı...

Taymaz, Erol

Bu makale Tuncer Bulutay tarafından derlenen Teknoloji ve İstihdam (Ankara: DİE, 1998, s.179-217) kitabında yayımlanmıştır. Makalenin İngilizce çevirisi için bkz. "Technological Change and Employment in Turkish Manufacturing Industries", in T.Bulutay (ed.), Technology and Employment, Ankara: SIS, pp. 185-223., 1998

Sanayi Devrimi’nin başlamasından bu yana teknolojik değişmenin ekonomik büyüme ve istahdam üzerindeki etkisi iktisatçıların ve politika yapıcıların ilgisini çekmiştir. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında klasik iktisatçılar teknolojik değişim sürecine çalışmalarında önemli bir yer vermişlerdir. Freeman and Soete’nin (1994: 17) belirttiği gibi “iktisatçılar genellikle yüksek işsizlik ve işsizliğin getirdiği huzursuzluk dönemlerinde işsizlik ve nedenleri konusunda düşünmeye yönelmişlerdir”........