AZresim

Aytekin Ziylan

1938 1932 İzmir doğumlu olan Aytekin ZİYLAN, İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra 1953 yılında Harp Okulu'ndan muhabere subayı olarak mezun oldu. 1960 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birliklerinde, Genelkurmay MEBS Başkanlığı'nda ve SHAPE, NICSMA, LANDSOUTHEAST karargahlarında çeşitli NATO görevlerinde bulundu. 1984 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek K.K.K. MEBS Daire Başkanı oldu.
Aytekin Ziylan Özgeçmiş

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 06 Nisan 2007

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 2005 yılında hazırlıklarına başladığı Stratejik Plan çalışmasını tamamlayarak yayımladı. Plan 2007 ila 2011 dönemini kapsıyor.

Sayın Müsteşar Murad Bayar’ın sunuş metninde belirtildiği gibi bu plan “savunma sanayii sektörü için çok önemli bir yol gösterici olacaktır”. Stratejik Plan’ın çok önemli olan bazı ilkelerini şöyle sıralayabiliriz:....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 07 Mart 2008

Ülkemizde halen Ar-Ge’ye GSMH’nın %06’sı kadar bir kaynak, ortalama %65’i kamu %35’i özel sektörce olmak üzere ayrılmakta olup, bu oran birçok ülkede %2 ve üzerindedir.

Son yıllarda sürdürülebilir rekabet için Ar-Ge ve inovasyonun önemi gerek devlet gerekse özel sektör tarafından kabul edilerek IX’uncu 5 Yıllık Kalkınma Planında Ar-Ge desteğinin %2 düzeyine çıkarılması ve özel sektör payının da %60’lara yükseltilmesi hedef olarak benimsenmiştir. Bu hedef gerçekten de çok güzeldir ama, uygulamada optimum başarı sağlanabilmesi için, halen yapılması mümkün olduğu halde yapılmayan bazı şeylerin de hemen bugünden başlayarak yapılması gereklidir...

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 20 Temmuz 2007

Modern savunma sistemleri en ileri teknolojilerin kullanıldığı entegre, karmaşık ve esnek sistemlerdir. Savunma sistemlerinin otomatik, yüksek isabet yetenekli ve süratle işlem yapabilen sistemler haline getirilebilmesi için elektronik, özellikle de sayısal elektronik ve enformasyon teknolojileri kullanılmaktadır.

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 20 Nisan 2007

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun [1997 yılında yapmış olduğu] üzücü fakat çok doğru bir saptaması var: “Türkiye’de kamu alımları ülkemizin bilim, teknoloji ve sanayileşme yeteneğini yükseltmek amacıyla yapılmamaktadır.”

makalenin devamı...