Havacılıkta Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikaları, Türkiye İçin Öneriler, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları.
TÜBİTAK BTP 95/03, Ekim 1995.

Havacılıkta Bilim TeknolojiProf. Dr. Ahmet Şevket Üçer, Doç. Dr. Fuat İnce ve Aykut Göker tarafından hazırlanan ve Anadolu, Bilkent, ODTÜ ve İTÜ Üniversiteleri ile ilgili bütün askeri ve sivil kurumların görüş ve önerileri ile hazırlanan bu değerli dokümanda dünyada ve ülkemizdeki havacılık sanayisi incelenmekte, 21. YY havacılığı ele alınmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin bu alanda Ar-Ge ve ürüne yönelik ana stratejileri ve politikası tanımlanmaktadır.

Bu kitapçık, Yeşil̇ Düşünce Derneği ̇Yeşil̇ Ekonomi ̇Çalışma Grubu ürünüdür.
 www.yesildusunce.org

yesilavrupamutabakatiBirleşmiş Milletlerin 2030 gündeminin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulama stratejisinin ayrılmaz bir parçası” olarak nitelenen söz konusu dokümanla yapılan “çağrı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerine ulaşmak için gereken temel politikaların ve önlemlerin başlangıç yol haritasını sunmaktadır.”

makalenin devamı..

Yeşil Mutabakatın İngilizce Aslı.

Önsözü, “Akademisyenin ilk akla gelen görevleri; bilimsel araştırma yapmak, öğrenci ve araştırıcı yetiştirmektir. Fakat özellikle ülkemiz gibi bilimi içselleştirememiş toplumlarda, bu görevlerle yetinmek yeterli midir?”

Bu kitap Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC) Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Referans Grubu (IASC MHPSS RG) tarafından geliştirilmiş bir projenin ürünüdür. Proje 104 ülkeden ebeveynlerin, bakım verenlerin, öğretmenlerin ve çocukların yanı sıra IASC MHPSS RG’nun üye kuruluşlarının küresel, bölgesel ve ülke bazlı uzmanları tarafından desteklenmiştir.

Dünyanın pek çok yerinden 1.700’den fazla çocuk, ebeveyn, bakım veren ve öğretmen COVID-19 ile nasıl baş ettiklerini bizimle paylaşmak için zaman ayırdılar. Bu çocuklara, ebeveynlerine, bakım verenlere ve öğretmenlere araştırmamıza katıldıkları ve bize ilham verdikleri için çok teşekkür ederiz. Bu hikaye, dünya çocukları için, dünya çocukları tarafından geliştirilmiştir.

“Benim Kahramanım Sensin”, bir ebeveyn, bakım veren ya da öğretmen tarafından bir çocuğun veya küçük bir grup çocuğun yanında okunmalıdır. Kitabın ebeveyn, bakım veren ya da öğretmen desteği olmadan, çocuklar tarafından bağımsız şekilde okunması önerilmez.  

Kitap_My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19.pdf

Gıda Sisteminde Yenilikler: Gıdanın Geleceğini Keşfetmek: Çalıştay Bildirileri
Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri Gıda Forumu, güncel, ilgili ve sıklıkla tartışmalı konular etrafında uyum sağlamak amacıyla akademi, hükümet, özel sektör ve sivil toplumdan çeşitli üyeleri biraraya getirir.
Innovations in the Food System: Exploring the Future of Food: Proceedings of a Workshop