resim tulay akarsoy

Akarsoy Altay, Tülay

Tülay Akarsoy Altay 1978’de ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi, 1980’de Gazi Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği MS derecesi aldı.
• Çalışma hayatına 1979’da Karayolları’nda ikmal şefi olarak başladı.
• 1988-1991 yıllarında TAI’de kıdemli satın almacı olarak çalıştı.
• 1991-1994 yıllarında KOS (Küçük/Orta ölçekli Sanayi) danışmanlığı yaptı. 1994-1996 yılarında KOSGEB için, Taksan’a parça üreten yirmi dört KOS’dan oluşan ‘Holistic Üretim Sistemini’ tasarladı ve kurdu. 
• 1996-2008 Yıllarında TÜBİTAK-TİDEB’de Ar-Ge Alan Koordinatörü olarak çalıştı. Bu süre içerisinde:
- Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki ana ve yan sanayicilerin Ar-Ge projeleri olmak üzere makina imalat teknolojileri alanında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi çalışmalarını yürüttü. Bu doğrultuda toplam maliyetleri yaklaşık olarak 1 240 milyon ABD doları olan 848 Ar-Ge projesini değerlendirdi. Özgeçmişin Devamı...

 

Akarsoy Altay, Tülay

www.inovasyon.org; 26.12.2014 [yayımlandığı tarih] 

Kauçuk sektörü; doğal kauçuğun elde edilmesi ve çeşitli işlemlerden geçmesinden, sentetik kauçuğun üretilmesinden, bu malzemeler kullanılarak elde edilen ürünler, bu ürünlerin pazarlanarak satılması, dağıtımı, depolanması gibi geniş bir alanı kapsar. Kauçuk ürünler sektörü ağırlıklı olarak ara mal üreten bir sektör görünümündedir. Sağlıktan inşaata, giyimden otomotive kadar çok farklı yapıdaki sanayilere girdi sağlamaktadır....

makalenin devamı...

Akarsoy Altay, Tülay

www.inovasyon.org; 12.12.2014 [yayımlandığı tarih] 

2009’da Bursa Büyük Şehir Belediyesinin şehir içi toplu taşımayı raylı sistemlerle yapma ve bunu iç alımla gerçekleştirme kararlılığı söz konusuydu. 2008’de Bursa’da bazı otomotiv firmaları ile bir işbirliği çalışması başlatılmıştı1 . 2009’da bu çalışma Bursa’daki 25 otomotiv firmasının, üniversitenin ve il yönetimlerinin de içinde olacağı farklı bir çalışmayı2 da yarattı. Finansal destekler de bulundu. Küme girişimi diyebileceğimiz bu işbirliğinin amacı hafif raylı taşıt üretiminin Bursa Bölgesinde yapılabilirliğini ortaya koymak ve otomotiv sanayi üretim bilgi birikiminin hafif raylı taşıt üretiminde de kullanılabilirliğini sağlamaktı. B......

makalenin devamı...

Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır.  

Taksim-Gezi olayları ile başlayıp Türkiye coğrafyasının büyük bir kesiminde yaygınlaşan toplumsal hareketlilik ve direnişi yaratan güçlerin niteliği ve sınıfsal konumları konusunda tam bir açıklığa ulaşma arayışları var. Hayatının tamamı ya da önemli bir bölümü daha iyi yarınlar için verilen mücadelelerde geçen insanları bu arayışa yöneltense, söz konusu hareketlilikte etkinlikleriyle öne çıkanların oluşturduğu toplumsal kesitin, geçmişte, emekçilerin ve emekten yana güçlerin sömürüye, faşizme ve şovenizme karşı verdikleri mücadelelerde gözlenen toplumsal kesitten belirgin bir farklılığı olduğunun daha ilk bakışta görülmesi.......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

www.inovasyon.org; 12 Ağustos 2013 

Otomotiv Sanayi Türkiye ihracatının ilk sıralarında yer alan sektörüdür. Diğer sektörlere göre istihdam oranı çok yüksektir. Üstelik Türkiye araç pazarı henüz doymamış ve gelişime açık bir pazardır. Bu gerekçelerden yola çıkarak, Türkiye’nin var olduğu iç ve dış pazarlar terk edilmek istenmiyor ya da Türkiye’deki gelişime açık iç pazar tamamen Türkiye’de üretilmeyen araçlara açılmak istenmiyorsa, sektördeki gelişmeler yakından izlenerek sektör desteklenmeli, durumu Türkiye lehine değiştirecek tedbirler üretilmelidir.......

makalenin devamı...