Akyos, Müfit

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi Sayı 271, 4 Haziran 2021, Politik Bilim köşesi.

Başlıkta yer alan H. Aykut Göker’in kitabı beş yıllık bir gecikmeyle de olsa yayınlandı.

yaratıcılık ve yenilik aykutgökerDenilebilir ki bu kitabı O’nun arşivcilik özelliği ve disiplinli çalışkan kişiliği ile yarattığı, uzun yıllardır bilim-teknoloji politikaları-BTP (sonrasında buna yenilik de eklendi-BTYP) alanına ilişkin en geniş ve kapsamlı çalışmasıdır. Yaratıcılık ve yenilikçiliği, kültürel kökenle irdelemesi ve bizim toplumumuz özelinde ele alması kitabının ayırt edici özelliği ve altı çizilmesi gereken yanıdır.

Niçin yeterince yenilikçi ve yaratıcı olamadık?

Uzun yıllar BTYP oluşturulması süreçlerinin içinde eylemli olarak yer almasından sonra varılan noktayı görerek geniş bir tarihsel perspektifte “Niçin yeterince yenilikçi ve yaratıcı olamadık?” sorusunun yanıtını aramanın peşine düşmesi, bir yanıyla yılların birikimiyle resmin bütününü görebildiği için doğal bulunabilir. Ancak, yakınında olan birisi olarak bu sorunun, hesaplaşma, kırgınlık, kızgınlık, hesap sorma, uyarma vb. motifler de içerdiğini söyleyebilirim.

Makalenin Devamı...