Üreyen, Refik (1938-2014)

1938 yılında İstanbul'da doğmuş ve İTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi'nden 1961 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatına MKE Mühimmat Fabrikası Kovan Atölyesi-Atölye Sorumlusu olarak başlamış ve askerlik nedeniyle Ekim 1961'de ayrılmıştır.Askerlik dönüşü Türk General Elektrik A.Ş.'de çalışmaya başlamış ve 1963-1965 yıllarında Ampul Fabrikası Kalite Kontrol Formeni, 1965-1972 arasında Ürün Geliştirme Müdürü ve Kompresör ve Soğutma Sistemleri Ürün Sorumlusu, 1972-1976 yılları arasında da Mühendislik ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Daha sonra serbest çalışma hayatına atılmış ve 1976-1977 yıllarında Band Boru Ltd. Şti'nde Kurucu Ortak, 1977-1983 arasında EKOSAN (Ekovat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile MONOSAN (Monofaze Elektrik Motorları Sanayi A.Ş.) şirketlerinde Genel Müdür ve Ortak, 1983-1987 yıllarında da Termal Ltd. Şti'nde Soğutma Sanayii Şirket Müdürü ve Ortak olarak çalışmıştır. Arçelik A.Ş.'de 1987 ve 2002 yılları arasında çalışmış ve şirketin Ar-Ge çalışmalarını kurumsallaştırmasında önemli katkılar sağlamıştır.

Karaata, Selçuk

inovasyon.org, Aralık  2021

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, İNOVASYON VE KALKINMA DİNAMİKLERİ AÇISINDAN BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ ÖZET:
Kalkınma tüm ülke gündemlerinin ana maddesi. Kalkınma yolunda ilerleme gayreti içinde olan ülkeler Ar-Ge’ye, inovasyona, düjitla dönüşüme, teknoloji üretmeye doğru etkin adımlar atmaya çalışırken, gelişmiş ülkeler de bulundukları konumu daha da geliştirmek için yatırımlarını, başta nitelikli işgücünü yetiştirmeye odaklarını sürekli kılmaktadır. Bir refah toplumuna ulaşabilmek adına veya ulaşanların refah noktalarını korumaları için dikakte aldıkları çok sayıda gelişme ekseni mevcut. Örneğin rekabet piramidini dikkate aldığımızda refah unsurunu nasıl yükseltmek mümkündür sorusuna yanıt bulunur. Refah düzeyini etkileyen ilk iki etmen verimlilik ve istihdam durumudur. Rekabet gücü yüksek olan ülkelerin kalkınma patikalarındaki gücü de artmaktadır. Bu nedenle verimlilik artışı için politikalar, stratejiler ve yeni yaklaşımlar sorgulanmakta, geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. İnovasyon ve dijital dönüşüm içiçedir. Dijital dönüşüme bakıldığında yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin geliştirilmesidir. Bu da inovasyonun tanımı ile örtüşür. İnovasyon şirketler kesiminin verimliliğini artırmakta, bu verimlilik artışı da refah düzeyine doğrudan pozitif ve güçlü bir yönde etki oluşturmaktadır. İnovasyonu gerçekleştirebilmek için dijital dönüşüm araçlarını, yöntemlerini ve teknolojilerini içselleştirmek gerekmektedir. Dijital dönüşüm teknolojileri ise bilişim teknolojileri ile içiçedir. İnovasyon, dijital dönüşüm ve bilişim teknolojileri kalkınma yolunda güçlü bir etkileşim içindedir.

makalenin devamı...

Üreyen, Refik

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi 2008, Çukurova Üniversitesi, 26-27 Haziran 2008, Adana.

‘Öğretimden Ürüne Üniversite Sanayi İşbirliği’ başlığı alışageldiğimiz süreç akışına göre doğru bir başlık olsa da ben, ‘Üründen Öğretime Üniversite Sanayi İşbirliği’ olarak değiştirerek konuşmama başlamak isterim...

makalenin devamı...

Üreyen, Refik

TMMOB,mühendislik mimarlık öyküleri - IV Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayını, Nisan 2010, s. 75-102.

Arçelik A.Ş. 1955 yılındaki kuruluşundan 1990ların ortalarına kadar üretimini know-how lisansı ile yürütmüştür. Son yirmi yılda ise özgün ve güncel ürünleri çok değişik pazarlara, kendi bilgi ve deneyimine dayanarak gönderecek, hatta oralarda üretecek düzeye ulaşmış, böylece Avrupa ve Dünya ölçeğinde ileri sıralarda bir şirket haline gelmesi ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

makalenin devamı..