Bu kitapçık, Yeşil̇ Düşünce Derneği ̇Yeşil̇ Ekonomi ̇Çalışma Grubu ürünüdür.
 www.yesildusunce.org

yesilavrupamutabakatiBirleşmiş Milletlerin 2030 gündeminin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulama stratejisinin ayrılmaz bir parçası” olarak nitelenen söz konusu dokümanla yapılan “çağrı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerine ulaşmak için gereken temel politikaların ve önlemlerin başlangıç yol haritasını sunmaktadır.”

makalenin devamı..

Yeşil Mutabakatın İngilizce Aslı.