aykut goker

Aykut GÖKER

  • 1938 Eskişehir doğumlu;
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi, 1960 mezunu;
  • 1960-1981 yılları arasında, Petrol Ofisi Askeri İkmal ve NATO Tesisleri Batı Bölgesi’nde Teknik İşler Amirliği, Sümerbank Kimya Proje Müdür Yardımcılığı ve yine aynı kurumda, Kimya Proje Müdürlüğü ve Genel Müdür Teknik Müşavirliği gibi çeşitli kamu görevlerinde bulundu.
  • 1980’li yıllarda ve 1990’ların başlarında bilim tarihi, ayrıca, çeşitli bilim ve teknoloji konularıyla ilgili kitap, ansiklopedi maddesi ve makale çevirileri yaptı; Ekonomik ve Sosyal Dokümantasyon ve Araştırma AŞ (ESDA) tarafından yürütülen yapılabilirlik çalışmalarına katıldı; ayrıca, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’na Sanayi Politikaları danışmanlığı, Bilim ve Sanat dergisinin editörlüğü gibi görevlerde bulundu.
  • 1993-1994 yıllarında TÜBİTAK Araştırma Merkez ve Enstitüleri Plânlama ve Koordinasyon Daire Başkanı; 1994-1999 yıllarında TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanı olarak görev yaptı.
  • 2000 Ocak’ından 2007 Nisan'ına kadar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ında (TTGV) Danışman olarak çalıştı.
  • Bilim-teknoloji-sanayi politikaları konusunda makale, bildiri ve kitap halinde yayımlanmış çalışmaları var.